Konflikt z polskimi pacjentami w tle

Decyzja ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza o odwołaniu Agnieszki Pachciarz ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest zaskakująca.

Od dłuższego czasu byliśmy świadkami konfliktu narastającego między nimi, niestety jest to konflikt z polskimi pacjentami w tle. Tym samym  na tych słownych przepychankach i braku porozumienia najbardziej tracą potrzebujący opieki lekarskiej.

Przypomnijmy chociażby ostatni głośny spór między ministrem a prezes NFZ w  sprawie dotacji na świadczenia osób nieubezpieczonych, także tych leczonych za granicą oraz posiadających Kartę Polaka. Wtedy też prezes Pachciarz złożyła do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na ministra zdrowia dotyczącą zapłaty przez MZ za świadczenia osób niezgłoszonych do ubezpieczenia, ale uprawnionych do świadczeń.

Wydawało się, że priorytetem Arłukowicza będzie dobro pacjentów, jednakże jak widzimy, minister wybrał drogę na skróty. Stwierdził, że jeżeli urzędnik powołany z jego rekomendacji  i od niego zależny występuje przeciw niemu na drogę prawną, to trzeba taką osobę usunąć. Na takiej filozofii pozbywania się osób, które nie przyklaskują każdej decyzji ministra, najbardziej tracą polscy pacjenci.

Trzeba jednocześnie jasno powiedzieć, że osobą, która odpowiada na pierwszym miejscu za stan polskiej służby zdrowia, nie jest prezes NFZ, ale właśnie konstytucyjny minister zdrowia.

Tak więc pozbywanie się właśnie pod koniec roku prezes Pachciarz, kiedy to szczególnie trudna jest sytuacja w szpitalach i przychodniach, kiedy pacjenci zmuszeni są czekać w gigantycznych kolejkach do lekarzy specjalistów, a nawet są odsyłani na przyszły rok i narasta w nich zrozumiała frustracja, jest próbą pozbycia się odpowiedzialności ministra za taki stan rzeczy.

Minister Arłukowicz, ratując własną skórę, także w obliczu zapowiedzi premiera Donalda Tuska, iż oczekuje na konkretne propozycje ze strony ministerstwa, by poprawić sytuację polskich pacjentów, postanowił kozłem ofiarnym uczynić prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz.

not. MM


Tomasz Latos, poseł PiS, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia

drukuj