Energia przyszłości

Rozmowa z Zofią Krasicką-Domką z Polskiego Klubu Ekologicznego

W poprzedniej kadencji Sejmu próbowała Pani jako poseł forsować ustawy dotyczące
geotermii. Nie udało się. Czy obecny parlament coś w tej sprawie robi?
– Moja walka trwała od 1998 roku, od momentu gdy zetknęłam się z działalnością
śp. prof. Juliana Sokołowskiego. Według mnie, tematyka zasobów odnawialnych
ma kapitalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Dlatego profesorów Juliana
Sokołowskiego, Ryszarda Kozłowskiego i Jacka Zimnego wprowadziłam jako ekspertów
do sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Na podstawie aktów przyjętych przez
Sejm RP rząd został zobowiązany do przygotowania regulacji ustawowej w tym
zakresie do końca grudnia 2000 roku. Nie dotrzymał jednak tego terminu. To
było powodem, że prof. Sokołowski, jego zespół ekspercki oraz 16 posłów przygotowało
ustawę o zasobach odnawialnych energii i racjonalnym ich zagospodarowaniu.
I aż do dzisiaj, przez tyle lat, ciągnie się ten problem. Ciągle napotykaliśmy
przeszkody, głównie ze strony lobby paliwowo-energetycznego. Ostatecznie ustawa
nie została uchwalona, niemniej jej projekt opracowany przez podkomisję nadzwyczajną,
której przewodziłam w ubiegłej kadencji sejmowej, jest przygotowany. Naszą
pracę kontynuuje poseł Gabriela Masłowska. Mamy nadzieję, że uda się to zrealizować.
Oddzielnie przygotowałam program edukacji ekologicznej skierowany do samorządów.
Program jest po to, by zmobilizować oddolnie ruch na rzecz zagospodarowania
energii zasobów odnawialnych. Program obejmuje pięć konferencji ogólnowojewódzkich
w pięciu województwach. Już odbyło się spotkanie w Rabce, w Łodzi, we wrześniu
będzie dla województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w Gdańsku, a w październiku
w Lublinie.

Czy Polacy są świadomi, jak wielkie znaczenie mają źródła odnawialne?
– Obserwuję na przestrzeni tych lat wzrastanie świadomości właśnie wśród samorządów.
Na podstawie ustawy, którą przygotowaliśmy, samorządy gminne mogłyby otrzymać
bezpłatnie wraz z dokumentacją 7000 istniejących odwiertów, zlikwidowanych
w Polsce. W Grudziądzu przez dwa lata udało nam się uruchomić taki odwiert.
Jest działalność oddolna, ale blokada decydentów. Cała nadzieja w tym rządzie.
Nasza działalność to przecież realizacja testamentu prof. Sokołowskiego.
Cały świat zagospodarowuje energię odnawialną. Na jednej z międzynarodowych
konferencji amerykański naukowiec powiedział: – Ciepło ziemi jest energią
przyszłości XXI wieku.
I dodał: – Jeśli decydenci tego nie rozumieją, to znaczy, że są niedouczeni.

Dziękuję za rozmowę.

Anna Skopinska

drukuj