Zawsze byłam szczęśliwa. Bł. Marcelina Darowska

s. Wawrzyna Chwedoruk CSIC

Powieść o życiu bł. Matki Marceliny Darowskiej od Niepokalanego Poczęcia NMP. Marcelina (z Kotowiczów) Darowska 1827-1911. Żona, matka, wdowa, zakonnica. Założycielka zgromadzenia niepokalanek – wspólnoty zakonnej powstałej dla odrodzenia rodziny i promocji pozycji kobiety.
Twórczyni oryginalnego systemu wychowawczego i pierwszych autorskich szkół żeńskich na ziemiach polskich. Zakorzeniała nadzieję, przeciwstawiając się powszechnej frustracji i marazmowi w okresie, gdy wydawało się, że porządek zaborczy ustalił się na trwałe. Przez wychowanie do odpowiedzialności budowała przyszłość kraju.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj