Młodzi i miłość

Jacek Pulikowski, Grażyna i Andrzej Urbaniakowie

Książka poświęcona problematyce przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego. Porusza też podstawowe problemy młodych ludzi wchodzących w okres dojrzewania. Z dużą starannością Autorzy podeszli do problematyki współżycia płciowego jako wyrazu miłości małżeńskiej oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa (z wyraźnym wskazaniem pozytywów metod naturalnego planowania rodziny oraz negatywnych skutków sztucznych metod kontroli płodności).

Na uwagę zasługuje również rozdział o wzajemnych relacjach młodych małżonków z rodzicami każdej ze stron. Sposób rozwiązywania trudnych sytuacji w warunkach wspólnego mieszkania, wspólnej gospodarki finansowej czy też wyraźnych różnic charakterologicznych jest niezwykle cenną wskazówką zarówno dla młodych małżonków jaki i ich rodziców.

Informacja Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj