Wiara i troska o jej przekaz

Stanisław Rutka CSsR

Wiara w nauczaniu Soboru Watykańskiego II to temat niezwykle szeroki i wieloaspektowy. Chociaż sobór nie zostawił nam żadnego osobnego dokumentu ani nawet rozdziału wyraźnie poświęconego wierze, jak to uczyniły niektóre wcześniejsze sobory, to jednak przypisuje on wierze ogromne znaczenie.

W sposób niezwykle dobitny zwrócił na to uwagę Paweł VI: „Sobór, choć nie traktuje wyraźnie o wierze, mówi o niej jednak na każdej stronie. Uznaje on jej żywotny i nadprzyrodzony charakter, przyjmuje ją jako całkowitą i mocną, i na niej buduje swoją naukę”.

Informacja Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj