Etyka – dramat życia moralnego

Prof. Piotr Jaroszyński

Prezentowana publikacja to nie tylko dobrze napisana teoria ludzkiej moralności, ale również realna pomoc w prawidłowym rozpoznaniu dobra osoby i dróg, które do niego prowadzą. Ukazuje pułapki, które niesie ze sobą zło, i wskazuje jak i dlaczego zła należy unikać. Etyka ta może stanowić podstawę zdrowego wychowania, w którym, szczególną rolę odgrywają cnoty – usprawnienia pozwalające łatwiej i szybciej osiągnąć właściwe dobro, a także chronić przed złem. W wymiarze społecznym najważniejszą cnotą jest sprawiedliwość, czyli umiejętność oddania każdemu tego, co się mu należy. Nie ma tu jednej miary. Również dobro niejedno ma imię, stąd w życiu moralnym szczególnie ważna jest umiejętność czytania hierarchii dobra tak, by dobra wyższego nie poświęć dla dobra niższego, a z celu nie uczynić środka.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj