Wpisy

78. rocznica zbrodni katyńskiej

78 lat temu Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego wydało wyrok śmierci na polskich oficerów więzionych w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, Kijowie, Mińsku i innych więzieniach na wschodzie. Zbrodnia katyńska to jedna z największych tragedii, jaka dotknęła Polskę w XX wieku.