Wpisy

Cudze poglądy

Podczas bardzo kameralnego spotkania, jakie miałem w stolicy Kolumbii Brytyjskiej, Victorii, z tamtejszymi Polakami, pani, którą interesowało, kto mnie tam

Rocznicowe suplikacje

28 maja 1992 roku Sejm podjął tzw. uchwałę lustracyjną, mającą postać polecenia wydanego ministrowi spraw wewnętrznych, by poinformował posłów i