Wpisy

[TYLKO U NAS] S. Horbaczewski: Pewne zjawiska, z którymi mamy do czynienia, a których się nie spodziewamy, powinniśmy umieć kalkulować

Wielkimi krokami zbliża się sezon jesienno-zimowy. Już teraz temperatury są coraz niższe. Ceny energii z dnia na dzień rosną. Polacy zastanawiają się, w jaki sposób przygotować się do nadchodzącej jesieni. „Żadna ze skrajnych dróg nie jest właściwa, żadne skrajne podejście nie jest odpowiednie. Zawsze trzeba patrzeć w długiej perspektywie. Efekt przynosi patrzenie w perspektywie tego, co będzie jutro, pojutrze, a nie to, co jest dziś albo wczoraj. Bazując na własnym doświadczeniu i wiedzy tego, co było wczoraj, a także na relacjach społecznych” – powiedział Sławomir Horbaczewski, ekonomista, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.  

[TYLKO U NAS] S. Horbaczewski: W najbliższych miesiącach będziemy mieli do czynienia ze wzrostem inflacji na naszym obszarze gospodarczym oraz realnym wzrostem stóp procentowych

Podnoszenie stóp procentowych to dostosowywanie się do rynku. Przypomnę, że równowagę zaburzyła najpierw pandemia COVID-19, a teraz wojna na Ukrainie. Jest to największy konflikt zbrojny w Europie od II wojny światowej. To bardzo silnie wpływa na sytuację gospodarczą. Nastąpiło zerwanie globalnego łańcucha dostaw, dlatego mamy do czynienia z negatywnymi tendencjami dla gospodarki. (…) Polska jest bezpośrednio uzależniona od wojny na Ukrainie. Jesteśmy hubem (centrum) logistycznym – tłumaczył Sławomir Horbaczewski, ekonomista, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] S. Horbaczewski o programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”: To jest pokazanie, że polityka społeczna jest konsekwentna, stała i stabilna

W Polsce jest zdecydowanie za mało mieszkań dostępnych dla młodych rodzin. Dlatego tego typu program jest bardzo ważny. To jest program, który ma na uwadze względy społeczne, który pomaga wejść w posiadanie własnego mieszkania – mówił w piątkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja ekonomista Sławomir Horbaczewski, oceniając założenia rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

[TYLKO U NAS] S. Horbaczewski: Środki z Funduszu Odbudowy, które mogłyby wzmocnić konkurencyjność gospodarki, mogłyby też zmniejszyć jej energochłonność

Gdybyśmy mieli uruchomione środki z Funduszu Odbudowy, w znaczący sposób przełożyłoby się to na sytuację gospodarczą Polski. Środki, które mogłyby wzmocnić odporność, konkurencyjność gospodarki, mogłyby też zmniejszyć jej energochłonność, a dzisiaj energochłonność, czyli koszt nośników energii, jest bardzo ważna – mówił w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja ekonomista Sławomir Horbaczewski.

[TYLKO U NAS] S. Horbaczewski: Po raz pierwszy sięgnięto w bardzo mądry sposób do sankcji na rynku finansowym

Sankcje towarzyszą nam od wielu wieków, w szczególności w XX i XXI w. były często wykorzystywane wobec różnych państw, ale głównie w obszarze handlowym. Tutaj po raz pierwszy sięgnięto w bardzo mądry, rozsądny sposób do sankcji na rynku finansowym, skoordynowanych pomiędzy państwami – tłumaczył Sławomir Horbaczewski, ekonomista, w poniedziałkowej audycji „Aktualności dnia” na Antenie Radia Maryja, poruszając temat sankcji nałożonych na Rosję.

[TYLKO U NAS] S. Horbaczewski: W 2021 roku polska gospodarka funkcjonowała lepiej od tego, czego spodziewali się ekonomiści i prognostycy

W 2021 roku już przekroczyliśmy realny poziom Produktu Krajowego Brutto z 2019 roku. W 2022 roku będzie kolejny wzrost realnego poziomu PKB. Konkurencyjność przedsiębiorstw ulokowanych w Polsce jest trwała i dowodzona chociażby tym, że rośnie udział eksportu w PKB w Polsce (…). W 2021 roku polska gospodarka funkcjonowała lepiej od tego, czego spodziewali się ekonomiści i prognostycy. Pojawienie się środków z Unii jeszcze bardziej będzie pobudzało gospodarkę do wzrostu – powiedział Sławomir Horbaczewski, ekonomista, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] S. Horbaczewski o tarczy antyinflacyjnej: Musimy mieć na uwadze, że w długiej perspektywie to gospodarka jako gospodarka powinna radzić sobie z inflacją

Jakiekolwiek działania, które są wprowadzane, muszą być obliczone na długi okres. Nie mogą być tylko i wyłącznie krótkoterminowe, uwzględniając jedynie bieżącą sytuację. Jeżeli zwracamy uwagę na to, co dzieje się obecnie w Polsce, czyli na obawy związane z pandemią, to gospodarka – dostosowując się do sytuacji na rynku – jest najlepszym remedium na inflację (…). Musimy mieć na uwadze, że w długiej perspektywie to gospodarka jako gospodarka powinna radzić sobie z inflacją – powiedział Sławomir Horbaczewski, ekonomista, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] S. Horbaczewski: Zrównoważony budżet nie jest czymś, co wzięło się z dnia na dzień

Nie jest to coś, co wzięło się z dnia na dzień. W kwietniu 2019 roku Rada Ministrów przyjęła tzw. wieloletni plan finansowy państwa na lata 2019-2022. W jego ramach była również mowa o ustawie budżetowej na 2020 rok. Finanse państwa zostały ustabilizowane. Dochody były bardzo wyraźnie zabezpieczone dochodami podatkowymi, jak i pozapodatkowymi – powiedział w czwartkowych „Aktualnościach Dnia” na antenie Radia Maryja ekonomista Sławomir Horbaczewski, odnosząc się do kwestii budżetu na 2020 rok.