Wpisy

Porady ekologa: Funkcje pełnione przez rośliny dziko rosnące w zagrodzie wiejskiej i w środowisku upraw (cz. II)

dr inż. Stanisław Flaga – specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert ds. bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego i „zielonych technologii\”. Autor wydawnictw z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i ochrony środowiska

Porady ekologa: Potencjał rozwojowy rolnictwa ekologicznego w Polsce a dorobek kultury rolnej

dr inż. Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert ds. bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego, zielonych technologii

Porady ekologa: Żywność wysokiej wartości biologicznej – zawartości witamin i soli mineralnych w produktach żywnościowych

dr inż. Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert ds. bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego i „zielonych technologiiˮ. Autor wydawnictw z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i ochrony środowiska