Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Każde użycie alkoholu przez nieletnich stanowi dla nich ogromne niebezpieczeństwo w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym

Podczas wakacji młodzi ludzie często sięgają po raz pierwszy po alkohol, papierosy, narkotyki czy dopalacze. Nadmiar wolnego czasu, brak kontroli rodziców, nowe znajomości, chęć spróbowania substancji, po które sięgają dorośli, są m.in. powodem wczesnej inicjacji alkoholowej. Musimy pamiętać, że każde użycie alkoholu przez nieletnich stanowi dla nich ogromne niebezpieczeństwo w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym – wskazał ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

Reforma ustawy o resocjalizacji nieletnich

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kompleksową reformę przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt ustawy zawierający blisko 400 artykułów jest owocem kilkuletniej pracy ekspertów, w tym sędziów rodzinnych oraz osób zajmujących się resocjalizacją.