Wpisy

Międzynarodowa konferencja nt. unijnej strategii bioróżnorodności 2030

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” szykuje międzynarodową konferencję nt. unijnej strategii bioróżnorodności 2030. Komisja Europejska ogłosiła ją przed rokiem. Dokument prezentowany jest jako ambitny i długoterminowy plan, mający na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów. W opinii „Solidarności” leśników, niektóre jego zapisy mogą jednak zdestabilizować gospodarkę drzewną w Polsce.