Wpisy

Męczennicy komunizmu

Kult bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest w Polsce bardzo żywy. Pielęgnowana pamięć o kapłanie męczenniku, zaangażowanie w proces kanonizacyjny zaowocowały