Wpisy

Rozwój programu „Kolej Plus”

Na Lubelszczyźnie powstanie lub zostanie zrewitalizowanych ponad 300 kilometrów linii kolejowych. To efekt umowy na realizację pięciu inwestycji w ramach programu „Kolej Plus”, którą podpisali dziś przedstawiciele samorządu oraz PKP Polskich Linii Kolejowych.

„Kolej plus” w Małopolsce

W województwie małopolskim zrealizowane zostaną cztery projekty w ramach programu „Kolej Plus”. Inwestycje dotyczą modernizacji istniejących tras i budowy nowych, zapewniających m.in. sprawne połączenia z Krakowem.