Wpisy

Oczekiwanie na decyzję w sprawie KPO

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Opozycja mówi, że wypłata środków unijnych jest zagrożona. Rząd z kolei jest przekonany, że pozytywna decyzji z Brukseli nastąpi w najbliższych tygodniach.

ETO: unijny proces planowania wydatków na rozwój obszarów wiejskich jest zbyt długi i skomplikowany

Nowy proces planowania wydatków unijnych na rozwój obszarów wiejskich jest zbyt długi i skomplikowany – takie wnioski płyną z kontroli przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. W raporcie Trybunał zwrócił także uwagę na zbyt obszerną dokumentację, co utrudnia rolnikowi złożenie wymaganych wniosków.