Wpisy

[TYLKO U NAS] Red. G. Górny: Bóg dał chrześcijanom potężną broń duchową w postaci modlitwy. Powinniśmy używać tej duchowej broni, byśmy nigdy nie musieli używać broni militarnej

Wojna uruchamia najdziksze instynkty: okrucieństwo, nienawiść czy podłość, lecz z drugiej strony ujawnia również: heroizm, ofiarność i poświęcenie. Ludzie zaczynają intensywniej myśleć o sensie swojego życia. Oczywiście powinniśmy robić wszystko, aby wojna nie dotknęła naszego kraju. Nam, chrześcijanom, Bóg dał potężną broń duchową w postaci modlitwy. Powinniśmy używać tej broni duchowej, byśmy nigdy nie musieli używać broni militarnej – powiedział red. Grzegorz Górny, publicysta, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Red. G. Górny: Wszystkie zarzuty stawiane świętemu Janowi Pawłowi II opierają się na niezwykle wątłym i łatwym do zakwestionowania materiale dowodowym

Podczas zorganizowanej przeze mnie w Warszawie konferencji czterech badaczy życia i dorobku Jana Pawła II, którzy mieli wgląd do państwowych i kościelnych archiwów, całkowicie obaliło narrację przedstawianą przez medialnych oskarżycieli. Wskazali oni na liczne przekłamania, przemilczenia, nieścisłości, insynuacje, manipulacje, a także podstawowe błędy warsztatowe takie jak m.in. brak krytycznej analizy i weryfikacji źródeł, ahistoryczność czy prezentyzm, które całkowicie dyskredytują wnioski pracowników TVN24 oraz ich towarzyszy – powiedział redaktor Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Red. G. Górny: Ponieważ nie jesteśmy samotnymi wyspami, lecz tworzymy społeczności, nasz rozwój moralny w dużej mierze zależy od uwarunkowań panujących w danej zbiorowości

Każdy człowiek rodzi się z taką samą zdolnością rozeznawania moralnego, może poza osobami upośledzonymi, a więc posiada taką samą wolność wyboru między dobrem a złem. O ile więc różnice w sferze intelektualnej są dziełem raczej natury, to w sferze moralnej wynikają z pracy człowieka nad sobą, będąc wynikiem naszych osobistych  wyborów – powiedział red. Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Red. G. Górny o zasługach bł. ks. Michała Sopoćki z czasów II wojny światowej: Podkreślał, że o miłosierdziu nie wystarczy mówić, ale trzeba je czynnie praktykować

Bł. ks. Michał Sopoćko angażował się w pomoc Żydom na Litwie. Pomagał im wydostawać się z wileńskiego getta, zdobywać fałszywe aryjskie papiery i lokować ich w podwileńskich parafiach u znajomych proboszczów – powiedział red. Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Red. G. Górny: Mieszkańcy sytego Zachodu nie zauważają katastrofy ekologicznej, jaką ściągnęli na najbiedniejsze kraje świata

Żadna wymiana technologii np. w przejściu na elektromobilność, nie pomoże osiągnąć bezemisyjności. Widać to najlepiej na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga, gdzie znajduje się około 60 proc. światowych złóż kobaltu. Przy ich wydobyciu pracuje ok. 40 tysięcy dzieci, które dostają ok.1,5 dolara dziennie. Pracują w prowizorycznych biedaszybach, gdzie często są przysypywane ziemią i giną, ulegają różnym wypadkom, do końca życia tracą zdrowie – powiedział red. Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Red. G. Górny: Wiarę odnajdują i pozostają jej wierni głównie przedstawiciele dwóch grup. Są to albo mędrcy, jak ci przybysze z dalekich stron, którzy oddali pokłon Dziecięciu, albo prostaczkowie jak pasterze, rybacy czy ludzie prostego serca

W grupie krajów, gdzie najwięcej osób chodzi do kościoła, są państwa biedne, w których większość ludności jest niewykształcona. Natomiast katolicy przestali uczęszczać na Mszę św.  głównie w krajach bogatych o wysokim poziomie oświaty (…). Wiarę odnajdują i pozostają jej wierni głównie przedstawiciele dwóch grup. Są to albo mędrcy, jak ci przybysze z dalekich stron, którzy oddali pokłon Dziecięciu, albo prostaczkowie jak pasterze, rybacy czy ludzie prostego serca – powiedział red. Grzegorz Górny, publicysta, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.