Wpisy

Święto Chrztu Polski

Według przekazów historycznych do Chrztu Polski doszło w kwietniu 966 r. To właśnie symboliczne przyjęcie chrztu przez Mieszka I stanowi początek chrystianizacji ziem polskich oraz polskiej państwowości.