twitter.com/Bogdan_Rzonca

Wzrost mobilności Polaków jako integralna część tzw. „Piątki Kaczyńskiego”

Rozwój transportu publicznego osobowego będzie systematyczny, począwszy od opracowania planów transportowych na poziomie województwa i powiatu po powiązanie transportu samochodowego z kolejowym. Docelowo powinno zniknąć zjawisko wykluczenia komunikacyjnego – powiedział w rozmowie z Radiem Maryja poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury.

Panie Przewodniczący, czy i kiedy Ministerstwo Infrastruktury planuje nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym?   

– Ustawa została już przyjęta, Sejm po długich dyskusjach 17 kwietnia 2019 roku przegłosował projekt zawarty w druku sejmowym 3411 i teraz niezwłocznie ustawą zajmie się Senat.

Na jakim etapie znajdują się prowadzone prace i czy jest znany ich harmonogram?   

– Myślę, że Senat rozpatrzy przegłosowaną ustawę na najbliższym posiedzeniu. Jeśli senatorzy złożą  poprawki, to Sejm zajmie się nimi w czerwcu i prezydent, również w czerwcu, będzie mógł podpisać ustawę.

Kto w rządzie odpowiada za przygotowanie projektu nowelizacji?  

– Ustawa nosi nazwę,, Rządowy projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Projekt przygotował minister infrastruktury.

Jakie są główne zmiany, których wprowadzenia będzie oczekiwał resort? 

– Celem ustawy jest pomoc finansowa państwa dla wybranych przez samorządy przewoźników, którzy będą obsługiwać pasażerów na nierentownych liniach. Inaczej mówiąc, ustawa ma doprowadzić do tego, by transport publiczny docierał do sołectw, do których obecnie nie dojeżdżają autobusy, co powoduje, że osoby nie mają jak dojechać do miasta, do szpitala czy na zakupy.

Czy w planach jest wprowadzenie centralnej ewidencji zezwoleń, dzięki której urzędy marszałkowskie mogłyby weryfikować stan ich wykonywania?    

– Wszystkie nowe połączenia będą weryfikowane, zezwolenia nadal będą kontrolowane. Ten proces musi trwać, żeby nie było oszustw, a przewozy były wykonywane bezpiecznie i rzetelnie. Urzędy marszałkowskie i wojewódzkie powinny w tym zakresie współpracować.

Czy rząd planuje wprowadzenie szczególnych – nie wywodzących się z KPA – rozwiązań poświęconych uzyskiwaniu zezwoleń w branży transportowej (przewozy dalekobieżne)?    

– Prawo polskie przewiduje, że każdy, kto spełni warunki prawne, może otrzymać zezwolenie na przewóz osób. Tutaj nie ma woluntaryzmu i uznaniowości, tylko twarde prawo. Zezwolenia na przewozy dalekobieżne wydaje marszałek województwa. Nie słyszałem o jakiś zmianach w tym zakresie i o nowych przepisach. Jeśli są jakieś zastrzeżenia do obecnie obowiązujących przepisów, to chętnie się z nimi zapoznam i udzielę odpowiedzi po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Infrastruktury.

Jakie jest stanowisko rządu ws. dyrektywy dotyczącej rynku transportu zbiorowego?   

– Transport zbiorowy to duże wyzwanie dla każdego kraju. Jesteśmy bardzo zainteresowani jego rozwojem. Inwestycje w infrastrukturę drogową , kolejową oraz lotniska to po prostu konieczność. Rozwijamy koleje aglomeracyjne, państwowi i samorządowi przewoźnicy inwestują w nowoczesny tabor, autobusy, autobusy szynowe. Dużo środków angażowanych jest w nowoczesne rozwiązania komunikacyjne służące bezpieczeństwu pasażerów i użytkowników dróg. Niestety, wciąż mamy ogromne straty spowodowane wypadkami drogowymi, np. za 2017 rok straty z tego tytułu wyniosły ok. 50 miliardów złotych. Tak więc dobrze zorganizowany transport publiczny powinien przyczynić się do zwiększenia ilości połączeń, podniesienia komfortu podróży i bezpieczeństwa.

Kiedy według Pana realnie poprawi się siatka połączeń autobusowych?

– Rozwój transportu publicznego osobowego będzie systematyczny , począwszy od opracowania planów transportowych na poziomie województwa i powiatu po powiązanie transportu samochodowego z kolejowym. Docelowo powinno zniknąć zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. Jednostki samorządu terytorialnego i administracja rządowa poprzez montaże finansowe powinny umożliwić korzystanie pasażerom z transportu publicznego.

RIRM

drukuj