Umocnić więź z Alma Mater

W trzecią sobotę września odbędzie się już IV Zjazd Absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Do Torunia przybędą ci, którzy w ciągu ostatnich 12 lat ukończyli na różnych kierunkach studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe i pragną utrzymywać żywy kontakt ze swoim środowiskiem akademickim.

– To spotkanie w gronie różnych roczników absolwentów pozwala szukać odpowiedzi na pytanie, czy w codziennym życiu, prywatnym i zawodowym, sprawdzają się wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w WSKSiM – wyjaśnia ideę zjazdu rektor założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, który objął patronat honorowy nad tym wydarzeniem. – Chcemy dowiedzieć się, jak potoczyły się losy naszych absolwentów, ale też zapytać, co oni (często już po latach od ukończenia studiów) mogą wnieść do naszego środowiska akademickiego – dodaje. Kolejny zjazd jest także odpowiedzią na prośbę samych absolwentów o integrację na gruncie uczelni i ma służyć przede wszystkim wzajemnemu spotkaniu, umacnianiu więzi oraz formacji intelektualnej i duchowej. Dlatego dla tych wyjątkowych gości przygotowano bogaty program, który ma odnowić i umocnić podstawowe filary wpisane w motto uczelni: Fides, Ratio et Patria (Wiara, Rozum i Ojczyzna).

Fides

Zjazd rozpocznie się o godz. 11.00 od wspólnej Eucharystii celebrowanej w Kaplicy Zawierzenia, która jest sercem uczelni. To przecież tutaj jakże często powierzano Matce Bożej Częstochowskiej radości i troski, proszono o dary Ducha Świętego na czas zaliczeń, sesji egzaminacyjnej, egzaminów dyplomowych. To tutaj rozbrzmiewał cowieczorny Apel Jasnogórski, który – zainicjowany przez studentów tuż po oddaniu do użytku Hotelu Akademickiego – stał się tradycją WSKSiM. To w ciszy tej kaplicy podejmowano ważne życiowe decyzje. – To są rzeczy niezapomniane, to zostaje w sercu – mówiła podczas ubiegłorocznego zjazdu Kamila, absolwentka studiów zaocznych.

Inni absolwenci podkreślali, że uczelnia miała wpływ przede wszystkim na ukształtowanie ich osobowości. Dużą rolę w tym procesie odgrywa działalność Duszpasterstwa Akademickiego, jak również pielgrzymki do Kalisza, na Jasną Górę, do Rzymu i Santiago de Compostela. Dlatego podczas wspólnej Eucharystii społeczność absolwentów będzie nie tylko wsłuchiwać się w Słowo Boże, ale także polecać w modlitwie przyszłość uczelni oraz kolegów studentów, którzy w tym czasie razem z o. Benedyktem Cisoniem CSsR będą wędrowali pielgrzymim szlakiem św. Jakuba w Hiszpanii.

Ratio et Patria

W programie zjazdu jest przewidziany również moment powrotu do studenckich ław. Będzie czas na oficjalne spotkanie z władzami uczelni, opowiedzenie o swoich losach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych, wymianę doświadczeń, wypełnienie ankiety przygotowanej przez Biuro Karier WSKSiM oraz sugestie absolwentów dotyczące kierunków działalności uczelni i rozwoju współpracy z absolwentami. Z roku na rok to bowiem coraz liczniejsze grono pełniące odpowiedzialne funkcje w mediach, życiu społeczno-politycznym kraju, pracujące zawodowo w różnych sektorach gospodarki. To jednocześnie ludzie, którym zależy na dobru Ojczyzny. Właśnie dlatego do nich skierowany będzie wykład wybitnego socjologa, kierownika Zakładu Interesów Grupowych UMK prof. dr hab. Andrzeja Zybertowicza pt. „Polskie elity, a elity dla Polski”. – Wokół WSKSiM tworzy się już nowe pokolenie ludzi, którzy pragną angażować się w rzeczywistość naszego Narodu, bazując na wartościach będących harmonijną syntezą rzeczywistości wiary i kultury – mówi rektor uczelni o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Powrót do źródła

Tym razem w przygotowanie zjazdu włączył się aktywnie Komitet Organizacyjny złożony z absolwentów mieszkających na stałe w Toruniu. Z nim uzgodniony został harmonogram spotkania. Absolwenci przekazują sobie zaproszenie na zjazd i szczegółowe informacje na różnych portalach społecznościowych i w gronie swoich roczników.

Jak podkreśla zaangażowany w organizację zjazdu Adrian Mól, były przewodniczący Samorządu Studenckiego, to świetna okazja dla wszystkich do radosnego spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi z uczelni, którzy po otrzymaniu dyplomu rozproszyli się niemal po całym świecie. – W duchu sympatii i życzliwości możemy podzielić się swoimi osiągnięciami, doświadczeniem, zdobytą pracą, a nierzadko pochwalić wspaniałą żoną, mężem czy cudownym potomstwem – wyjaśnia. – Na pewno to spotkanie pomaga w odświeżeniu i pogłębieniu wartościowych znajomości, a także umożliwia odwiedzenie miejsc o wartości sentymentalnej – dodaje. Tym bardziej że poza odwiedzinami kompleksu akademickiego po południu zaplanowano też czas na odwiedzenie toruńskiej Starówki. A potem już tylko wieczorne kolacyjne spotkanie i rozmowy przy muzyce. Zapewne jak zwykle niedokończone…

Szczegółowe informacje na temat zjazdu można znaleźć na stronie internetowej uczelni: www.wsksim.edu.pl, a zgłoszenia są przyjmowane pod nr. telefonu (56) 610 71 20.

Dr Dorota Żuchowska

drukuj