fot. Katarzyna Cegielska

Na naukę nigdy za późno

Do 20 marca kandydaci na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu mogą składać dokumenty. Wśród dostępnych od semestru zimowego kierunków są studia z zakresu: retoryka i komunikacja społeczna, fundusze unijne – pozyskiwanie i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja, polityka ochrony środowiska – kompensacja przyrodnicza oraz polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

Retoryka na co dzień

Kilka dni temu odebrałam telefon. Jakiś pan próbował zaprosić mnie na konferencję. Jaką – nie wiem. Jak nazywał się pan – nie wiem, jaką instytucję reprezentował – także nie wiem. Mówił tak szybko i na dodatek niewyraźnie, że trudno było zrozumieć, co dokładnie miał do przekazania w telefonicznym komunikacie.

Wszyscy musimy zwrócić uwagę na to, jak mówić, byśmy byli zrozumiani i aby osiągnąć swój cel – czego oczekujemy, zwracając się do innych. Dotyczy to nie tylko prawników, polityków czy nauczycieli, ale ludzi wszystkich profesji, każdego, kto spotyka się z innymi ludźmi.

Doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, kształceniu pięknego i skutecznego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie służą studia z zakresu retoryki i komunikacji społecznej. Ich celem jest przekazanie wiedzy na temat sztuki retoryki, a także wykształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych do przygotowania różnych form wypowiedzi pisemnych oraz wystąpień na forum publicznym. Zajęcia prowadzą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i praktycy na co dzień posługujący się żywym słowem: aktorzy, dziennikarze, politycy, specjaliści od pracy nad głosem. Ogromną zaletą studiów jest duża ilość zajęć praktycznych – warsztatowych, a spotkania z wielkim erudytą – prof. Piotrem Jaroszyńskim to prawdziwa przyjemność.

Relacje międzynarodowe i dyplomacja

Niezwykle ciekawym kierunkiem studiów są relacje międzynarodowe i dyplomacja. Miniony rocznik studentów właśnie przygotowuje się do egzaminu końcowego. Słuchacze przez dwa semestry studiów uczestniczyli w zajęciach z politykami, ambasadorami i profesorami, a teraz czeka ich sprawdzian ze zdobytej wiedzy. Wśród zagadnień wybranych na egzamin znalazły się ciekawe i ambitne tematy, jak m.in. „Konflikt kosowsko-serbski na przykładzie enklaw serbskich w Kosowie, a szczególnie miasta Kosowska Mitrovica”, „Dążenia Republiki Mołdowy do integracji z Unią Europejską a konflikt z Naddniestrzem”, „Zmiany kulturowe społeczeństwa chińskiego w kontekście rozwoju gospodarczego ostatniej dekady”, „Wzrost znaczenia Chin we współczesnej gospodarce światowej” czy „Idee przewodnie przemówień Jana Pawła II do organizacji międzynarodowych i korpusu dyplomatycznego”.

Polityka ochrony środowiska ponownie

Od bieżącego semestru można ubiegać się o przyjęcie na studia z zakresu polityki ochrony środowiska – kompensacji przyrodniczej. – Moim marzeniem było, by ktoś wykonał tę ciężką pracę i uruchomił studia podyplomowe z zakresu kompensacji przyrodniczej – mówił prof. Jan Szyszko przed kilku laty, kiedy w WSKSiM inaugurowano studia z zakresu kompensacji przyrodniczej. W ciągu trzech edycji dwusemestralnego kursu uczelnia wypracowała 1938 godzin dydaktycznych – wykładowych i warsztatowych, w tym dużą część w terenie, np. w Drawieńskim Parku Narodowym czy w Borach Tucholskich. Jeśli będą chętni, studia na łonie przyrody będą możliwe także w najbliższym czasie.

Nie zmarnować funduszy

Ostatnim kierunkiem studiów podyplomowych, jaki zostanie uruchomiony w WSKSiM po 20 marca, są fundusze unijne – pozyskiwanie i zarządzanie. Studia są szczególnie ważne w nowej perspektywie finansowania. Skoro Polska wpłaca składkę członkowską do unijnego budżetu, to obowiązkiem naszym jest wyciągnięcie ich stamtąd i wykorzystanie dla dobra naszej Ojczyzny oraz naszych własnych wymarzonych projektów. Zaletą toruńskich studiów jest sporządzenie w ramach pracy dyplomowej pod okiem specjalistów prawdziwego projektu w ramach ubiegania się o fundusze unijne. W poprzednich edycjach wiele takich projektów wygrało konkursy, a ich autorzy przysłużyli się swoim społecznościom lokalnym lub rozwinęli prowadzone przez siebie firmy.

Kolejna edycja studiów podyplomowych rusza jeszcze w tym miesiącu. Chętni mogą zgłaszać się do 20 marca w sekretariacie studiów podyplomowych WSKSiM pod numerem telefonu: (56) 610 71 20 lub e-mailem podyplomowe@wsksim.edu.pl.

Katarzyna Cegielska

drukuj