XXII Pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci na Jasną Górę: Słowo o. Dariusza Paszyńskiego CSsR, wikariusza prowincjała Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

drukuj