XIV Międzynarodowy Kongres – „Katolicy a wolność religijna”: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr – Wolność wyznania i wolność kultu w niektórych krajach Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19

drukuj