XIII Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki”: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL JP II: Miejsce prawdy w nauce

drukuj