Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Benedykt XVI: Angelus – 29.06.2012Z radością obchodzimy uroczystość liturgiczną Świętych Apostołów Piotra i Pawła, święto, które jest obecne w dwutysiącletniej historii Ludu chrześcijańskiego. Są oni nazywani filarami rodzącego się Kościoła. Jako wybitni świadkowie wiary rozszerzali Królestwo Boże dzięki swoim różnym darom i za przykładem Boskiego Mistrza przypieczętowali krwią przepowiadanie Ewangelii. Ich męczeństwo jest znakiem jedności Kościoła, jak mówi św. Augustyn: „Jeden dzień jest poświęcony na święto dwóch Apostołów. Ale także oni byli jedno. Chociaż zostali męczennikami w różnych dniach, stanowili jedno. Piotr szedł najpierw, Paweł później”. Wybitnym znakiem ofiary Piotra jest Bazylika Watykańska i ten Plac, miejsca tak ważne dla chrześcijaństwa.

 


Istnieją także w naszym Mieście znaczące znaki przypominające o męczeństwie Pawła, szczególnie Bazylika pod jego wezwaniem przy Via Ostiense. Rzym nosi zapisane w swej historii znaki życia i chwalebnej śmierci pokornego rybaka z Galilei i Apostoła narodów, których słusznie wybrano jako swych opiekunów. Wspominając ich wspaniałe świadectwo, przypominamy czcigodne początki Kościoła, który w Rzymie wierzy, modli się i przepowiada Chrystusa Odkupiciela. Święci Piotr i Paweł jaśnieją nie tylko na niebie Rzymu, ale w sercu wszystkich wierzących, którzy oświeceni ich nauczaniem i przykładem w każdej części świata idą drogą wiary, nadziei i miłości. Na tej drodze zbawienia wspólnota chrześcijańska wspierana obecnością Ducha Boga żywego czuje się zachęcona do dalszego odważnego i pogodnego kroczenia drogą wierności Chrystusowi i głoszenia jego Ewangelii ludziom każdego czasu. Na tej owocnej duchowej i misyjnej drodze znajduje się także moment nadania paliusza Arcybiskupom Metropolitom, jakiego dokonałem dzisiaj z rana w Bazylice. Obrzęd zawsze wymowny, który uwypukla wewnętrzną jedność Pasterzy z Następcą Piotra i więź, która łączy nas z tradycją apostolską. Chodzi tu o podwójny skarbiec świętości, w którym łączą się razem jedność i powszechność Kościoła: bezcenny skarb do odkrycia i do przeżywania z odnowionym zapałem.

Drodzy pielgrzymi przybyli tutaj ze wszystkich stron świata! Módlmy się słowami Liturgii wschodniej: „Niech będzie cześć Piotrowi i Pawłowi, tym dwom wielkim światłom Kościoła. On lśnią na firmamencie wiary”.
W tym klimacie pragnę skierować szczególne pozdrowienie Delegacji Patriarchatu Konstantynopolskiego, która jak każdego roku, przybyła aby uczestniczyć w naszych tradycyjnych celebracjach. Niech Maryja Dziewica doprowadzi wszystkich wierzących w Chrystusa do celu pełnej jedności.

Po polsku:

W tym uroczystym dniu pozdrawiam bardzo serdecznie nowych Arcybiskupów metropolitów polskich, którzy rano otrzymali paliusze. Pozdrawiam również wiernych, którzy towarzyszą im swoją obecnością i modlitwą. Niech Święci Apostołowie – Piotr, Skała, na której Chrystus zbudował swój Kościół i Paweł, Apostoł Narodów – wspierają ich pasterską posługę, by prowadzili powierzone im wspólnoty zgodnie z wolą Bożą. Nowym metropolitom i wam wszystkim z serca błogosławię.
Po francusku:

Z radością witam pielgrzymów języka francuskiego, szczególnie osoby przybyłe z Kanady i Francji na modlitwę „Anioł Pański”. Miałem przyjemność nałożyć paliusze nowym arcybiskupom-metropolitom na znak ich szczególnej komunii z Następcą św. Piotra. Niech wstawiennictwo świętych Apostołów Piotra i Pawła, których uroczystość dziś obchodzimy, uprasza nam wzrost w doskonałej wierności nauczaniu Kościoła, gdyż to dzięki nim Kościół otrzymał pierwszą zapowiedź wiary. Piotr i Paweł pracowali – każdy na swój sposób według otrzymanej łaski – by zgromadzić jedną rodziną Chrystusa. Udzielam wam apostolskiego błogosławieństwa!

Po niemiecku:

W dzisiejsze święto Apostołów Piotra i Pawła serdecznie pozdrawiam wszystkich braci i siostry z krajów niemieckojęzycznych. W szczególny sposób pozdrawiam pielgrzymów z Archidiecezji Berlińskiej, która przybyła do Rzymu na uroczystość nałożenia paluszka swojemu Arcypasterzowi. Służba Jezusowi rozpoczyna się od dawania o Nim świadectwa. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego”, wyznaje Piotr w gronie Apostołów. Na Piotrze i jego wierze buduje Chrystus swój Kościół. Nowi biskupi i arcybiskupi będą dawać świadectwo wiary w łączności z następcą Piotra. Wspierajcie pasterzy Kościoła żywą wiarą oraz modlitwą i módlcie się również za mnie oraz moją posługę piotrową. Błogosławionego święta.

Po hiszpańsku:

Pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, którzy uczestniczą w tej modlitwie maryjnej, a w szczególności pielgrzymów przybyłych z Argentyny, Gwatemali, Meksyku, Peru i Wenezueli, którzy swoją obecnością i modlitwą towarzyszą arcybiskupom metropolitom, którzy właśnie podczas tej uroczystości Świętych Piotra i Pawła przyjęli paliusz. Niech przykład i wstawiennictwo Świętych Apostołów pomaga Kościołowi w tym momencie dawać wierne i odważne świadectwo o Ewangelii zbawienia. Niech Bóg Wam błogosławi.

Po portugalsku:

Szczególne pozdrowienie kieruję do Arcybiskupów z Brazylii i Angoli, którzy otrzymali Paliusz a także dla rodzin i przyjaciół, którzy im towarzyszą. Maryi Dziewicy polecam wasze życie, rodziny, diecezje, wypraszając dla wszystkich dar miłości i jedności budowanej na skale Piotrowej.

 

Tłumaczenie: Radio Maryja 

drukuj