Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontonie Kościoła Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie

 

Tablica poświęcona jest żołnierzom korpusu Wielkiego Księstwa Litewskiego wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów, którzy polegli w obronie Warszawy w walce z wojskiem rosyjskim 4 listopada 1794 roku.

drukuj