Reportaż: Ojczyzna to ziemia i groby

Na Litwie mieszka ponad 160 tysięcy Polaków. Jak sami mówią – nigdy kraju nie opuścili, to nieubłagany bieg historii zabrał im Polskę. Do dziś żywo kultywują tradycję i dbają o język.

drukuj