Relacja z posiedzenia połączonych komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Wypowiedź Lidii Kochanowicz – dyr. finansowego Fundacji Lux Veritatis 

***

Wypowiedź pos. Anny Sobeckiej

***

Wypowiedź pos. Zbigniewa Kuźmiuka

***

Wypowiedź pos. Anny Wiśniewskiej

***

Wypowiedź pos. Krystyny Pawłowicz

***

Wypowiedź sen. Stanisława Koguta

***

Połączonych sejmowych komisji: ds. Kontroli Państwowej i Kultury i Środków Przekazu – CAŁOŚĆ

drukuj