Prace przy odwiertach w poszukiwaniu tunelu łączącego zamek joannitów i kościół św. Michała Archanioła w Skarszewach

 

Jedną z hipotez, która wymaga weryfikacji, jest istnienie rzekomego 100-metrowego tunelu łączącego zamek z kościołem. Informacje dotyczące tunelu pojawiają się tekstach historyków niemieckich z końca XIX wieku. W 1938 roku pisał na ten temat miejscowy proboszcz. Nie jest jednak pewne, czy autorzy opisów widzieli tunel, czy tylko o nim słyszeli oraz jaką konstrukcję opisywali. Badacze chcą zweryfikować te doniesienia.

drukuj