Rozmowy niedokończone: Samorządowa Karta Praw Rodziny

Ewa Wendrowska, Przewodnicząca Komiski Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Waldemar Wojciechowski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego, Paweł Sałek, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego