Myśląc Ojczyzna

Audio MP3

Pobierz

Szczęść Boże!

Minęło dwa i pół roku od rozpoczęcia przez Prawo i Sprawiedliwość reformowania Polski w kierunku zgodnym z wolą większości Polaków, którzy nie chcieli już dłużej tolerować przekształcania Polski przez PO i PSL w teren zbytu, często złej jakości produkcji innych państw i niewolniczego niemal traktowania polskich pracowników w ich własnym państwie. W 2015 roku wystawiliśmy liberałom z PO i łowcom posad z PSL-u rachunek za ich sposób traktowania Rzeczypospolitej. Wystawiliśmy więc rachunki za styl, w którym rządzili, a który sami opisywali wulgarnie w swych rozmowach zarejestrowanych na tzw. „taśmach prawdy” w restauracji Sowa&Przyjaciele, dla których Polska była jedynie magazynem dóbr i przedmiotem handlowania z obcymi.

Wystawiliśmy więc PO i PSL-owi rachunki za podniesienie nam wieku emerytalnego aż o 7 lat dla kobiet, a kobietom-rolniczkom aż o 12 lat. Podziękowaliśmy PO i PSL-owi za okłamywanie nas i wbrew obietnicom obniżenia podatków, za podniesienie wszystkich, w tym tak uciążliwych jak podatek VAT na ubranka dziecięce z 8% do 23%. Podziękowaliśmy za wtrącanie się w sprawy rodzin, w prawa rodziców o decydowaniu o swych dzieciach, za zmuszanie rodziców do wysyłania dzieci do szkoły już w wieku 7 lat, za odbieranie rodzicom dzieci z powodu biedy tych rodziców. Zamiast wesprzeć finansowo niezamożnych rodziców odbierano im kochane potomstwo i oddawano różnym obcym osobom zastępczym, hojnie wspierając je finansowo. Rodziców nie wspierano, a zabierano dziecko, obcego człowieka, któremu przekazywano dziecko – finansowo wspierano.

Zamrożono na 8 lat kwotę wolną od podatku, także nawet osoby bardzo, bardzo ubogie musiały podatki od swych najmarniejszych dochodów zapłacić. Odebrano wszystkie w zasadzie ulgi i odliczenia podatkowe, a zwłaszcza tak uciążliwe, ale korzystne dla podatników, odliczenia budowlane. Zmniejszono nawet o 1⁄3 wysokość zasiłku pogrzebowego itd. Poważnie ograniczono siły i możliwości państwa, niemal siłowo wdrożono w systemie edukacji i w życiu publicznym ideologię genderową, rujnującą moralność indywidualną i publiczną.

W 2015 roku siły patriotyczne uzyskawszy mandat wyborczy rozpoczęły wdrażanie reform odwracających dramatyczne, samolikwidujące tendencje i antypolską politykę uzależniania i poddawania Polski i jej spraw obcym interesom. W dwa i pół roku Prawo i Sprawiedliwość, by wspomnieć tylko najważniejsze reformy, przywróciło poprzedni wiek emerytalny – tzn. obniżyło wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat i dla mężczyzn do 65 lat; wprowadzono Program 500+, którego celem była poprawa dzietności polskich rodzin, byśmy jako Naród nie zginęli w krótkim okresie, i by odtworzyć system emerytalny. Program 500+ wyrwał też z ubóstwa miliony polskich dzieci, rozkręcił liczne dziedziny gospodarki i usług. Podniesiono minimalne wynagrodzenie do 2100 złotych, a emeryturę do 1000 złotych. Podniesiono minimalne wynagrodzenie za pracę do 13,70 złotych za godzinę. Rozszerzany jest co roku wykaz bezpłatnych leków dla osób starszych, które ukończyły 75 rok życia. Wciągu dwu i pół lat wprowadzono bardzo liczne reformy skierowane na zaspokojenie głównych podstawowych potrzeb Polaków, osób starszych, rodzin i dzieci. Uczciwy zarząd majątkiem narodowym przynosi realne dochody i jest korzystny dla wszystkich.

Ponieważ władze wzmacniają państwo i jego struktury, udało się bardzo poważnie ograniczyć oszustwa podatkowe, paliwowe, alkoholowe, na niekorzyść budżetu. Uzyskane duże nadwyżki w budżecie państwa, pozwolą na realizację kolejnych projektów i reform, nawet tych, których przed wyborami nie zakładaliśmy. One także mają wesprzeć młode rodziny, osoby starsze, polskich przedsiębiorców i rolników. Już od tej jesieni, co roku – jak ogłosił niedawno pan premier Mateusz Morawiecki, rodzice otrzymywać będą dla każdego dziecka, chodzącego do szkoły podstawowej i średniej, po 300 złotych tzw. wyprawki szkolnej. Kolejny raz obniżono podatek CIT z 15% do 9%, czyli poziomu najniższego w Europie. Obniżony zostanie ZUS dla firm, które osiągają obroty mniejsze niż ok. 5 tys. złotych miesięcznie. Kobiety, które urodziły minimum 4 dzieci i wychowując je nie wypracowały emerytury na różnych etatach, także taką właśnie emeryturę dostaną.

Rząd przedstawił znacznie więcej prorodzinnych i progospodarczych propozycji, które w najbliższych tygodniach w formie projektów mają trafić do Sejmu. Oczywiście, opozycja, której jedynym programem jest odsunięcie PiS od władzy, tylko krytykuje i ośmiesza nasze propozycje. No, ale co ma robić skoro sama o Polaków nie dbała, a teraz obawia się kolejnego sukcesu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach samorządowych i w następnym roku w wyborach parlamentarnych. Opozycja grozi, że po odzyskaniu władzy wszystkie reformy Prawa i Sprawiedliwości cofnie. Dla zrealizowania dalszych bardzo ważnych reform i utrwalenia zmian w wolnej Polsce potrzebujemy więc nieustająco Państwa wsparcia na kilka jeszcze co najmniej kadencji.

Szczęść Boże!

drukuj