Myśląc Ojczyzna


Pobierz

Pobierz

Szczęść Boże!

Polska znalazła się dziś w bardzo trudnej sytuacji. Po II wojnie światowej przez okres PRL-u, potem okres tzw. III RP do 2015 roku, do wygranej w wyborach prezydenckich i parlamentarnych przez Prawo i Sprawiedliwość,  Polska trwała jako potulne państewko, wykorzystywana przez sąsiadów i większe państwa. Traktowana jako przedmiot, a nie podmiot ubijanych interesów, trwała grzecznie spełniając wszelkie żądania Niemiec, Izraela, Unii Europejskiej czy Rosji. Trwała jako źródło taniej siły roboczej, jako miejsce zbytu wszelkich odpadów i gorszej jakości towarów sprzedawanych u nas w niemieckich czy francuskich supermarketach. Brak utożsamiających się z Polską, jej przeszłością, tradycją i kulturą rządów i premierów, uczyniło z państwa polskiego nic nie znaczący, rozbrojony z armii, wyludniający się organizm. Młodzi nie widzieli w Polsce dla siebie perspektyw, uciekali masowo na Zachód, pozostawiając wyludniającą się ziemię przodków na pastwę różnych, nikczemnych sprzedajnych premierów, ministrów czy prezydentów, których los Polski i Polaków nie obchodził i którzy traktowali polskie urzędy jako odskocznię dla prywatnych karier. Tak jak były premier Donald Tusk, który porzucił w trakcie pracy zaszczytny urząd premiera polskiego rządu, dla bardzo dobrze opłaconej pracy w unijnej administracji. No, ale on zawsze mówił, że „polskość to nienormalność”, więc zaskoczenia nie było, gdy skorumpowany przez Niemców zhandlował im różne polskie interesy za unijny stołek.

Po 1945 roku po zdradzie Polski przez mocarstwa alianckie – USA, Wielką Brytanię i po dziesiątkach lat komunistycznego PRL-u, jako rosyjskiej kolonii, Polska przestała być traktowana poważnie, bytowała gdzieś nisko na dolnych szczeblach mniej lub więcej formalnie tylko suwerennych państw, odpowiadając swym statusem w zasadzie słabemu państwu Trzeciego Świata. Kolejne rządy po 1989 roku uwikłane i spętane potężnymi wpływami dawnych tajnych komunistycznych służb, które z czasem nabrały cech mafijnych i zbrodniczych, przedkładały interesy obcych państw i nie były krytykowane z zewnątrz. Szok, oburzenie i frontalny atak na Polskę, Polaków, na naszą kulturę i suwerenność pojawiły się wraz z wygraną w wyborach partii patriotycznych, narodowych, afirmujących wartości chrześcijańskie, rodzinę i polskość. Żądania odradzającej się polskości i realnej suwerenności spotkały się z oburzeniem innych państw, dotychczas bezkarnie pasożytujących na Polsce, niepłacących u nas podatków, mających większe przywileje niż rodzimi Polacy.

Odrzucona w wyborach przez Polaków obecna opozycja złożona ze środowisk politycznych postkomunistów, lewaków, SLD, PO, różnych Nowoczesnych, zdradzieckiego PSL-u, różnych antypolskich Fundacji Batorego, jakiś Kramków, Kijowskich czy brutalnych bojówek tzw. Obywateli RP, byłych pracowników tajnych, brutalnych Służb Bezpieczeństwa, nie dały za wygraną. Nie mogąc dalej sprawować władzy, chcą Polskę po prostu zniszczyć, dążąc do obalenia legalnych, konstytucyjnych władz metodami „ulicą i zagranicą”. Ulica, jak wiemy, nie pomogła. Teraz więc antypolska opozycja od dwóch lat konsekwentnie oczerniająca Polskę zagranicą wobec szerokiej opinii publicznej, żądająca sankcji i kar dla Polski, żądająca od naszych wrogów poskromienia Polski, osiągnęła w pewien sposób upragniony cel.

Polska jest równocześnie brutalnie i kłamliwie atakowana przez Niemcy wypierające się oczywistych roszczeń polskich o reparacje wojenne, przez Izrael, który licząc, że Polska wydobędzie reparacje od Niemców, chciałby przejąć te pieniądze dla siebie, na podstawie amerykańskiej tzw. ustawy 447, którą lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych właśnie przeczołguje przez Senat i amerykańską Izbę Reprezentantów. Ustawa ta, za którą bardzo silnie lobbują Żydzi, miałaby położyć rękę na przedwojennym majątku żydowskim w Polsce, nawet w sytuacji, gdy nie ma już żadnych spadkobierców żydowskich ofiar. Majątki te miałyby przejąć żydowskie, amerykańskie głównie, organizacje. Ale, aby to roszczenie warte ok. biliona złotych zrealizować, trzeba najpierw zrobić z Polaków morderców, winnych zgłady Żydów w czasie II wojny światowej, którzy rzekomo mieli budować i prowadzić „polskie obozy koncentracyjne”. Tak zakłamana historia II wojny ma uczynić z Polski główne niemal państwo odpowiedzialne za zbrodnie na Żydach, a przez to i zobowiązane do wypłacenia na ich rzecz resztek polskiego majątku narodowego. Aż do całkowitego zaniku publicznej, majątkowej tkanki państwa polskiego.

Dlatego dziś wszyscy, powtarzam wszyscy, musimy przeciwstawiać się kłamstwom polskiej opozycji, kłamstwom izraelskim, niemieckim oraz amerykańskim czy francuskim naciskom, by Polska przyznała się do zbrodni, których nie popełniła, do zbrodni niemieckich popełnianych przy współudziale jednak Francji, USA, a często rękami samych Żydów. Opozycja w Polsce działa dziś skrajnie przeciwko Polsce, oczerniając nas i przyznając rację agresorom naszej Ojczyzny. Tak, dziś Polska, ale i my – Polacy hybrydowo walczymy na kilku frontach: z Unią Europejską, z Rosją, z Izraelem, Niemcami, USA, ale i z Ukrainą, której też nie pozwalamy kłamać na temat zbrodniczego banderyzmu. Proszę, by Państwo zrozumieli powagę sytuacji i murem stali za polskimi władzami.

Szczęść Boże!

drukuj