Myśląc Ojczyzna


Pobierz

Pobierz

* * *

Szczęść Boże!

Na koniec roku, choć jest to moment sporny, robimy swoje podsumowania – osobiste, ale też i obywatelskie. Zastanawiamy się, jaki dla nas osobiście, prywatnie, ale też dla Polski, był mijający rok.

Ocena pomyślności dobrych zdarzeń dla Polski w 2016 roku jest w zasadzie pozytywna. Władze, które wybraliśmy jesienią 2015 roku, realizowały swój wyborczy program kierując swe wysiłki ku polskiej rodzinie, dzieciom, osobom starszym. Obniżono wiek emerytalny  z 67 z powrotem do 60-tego roku dla kobiet, a mężczyznom z powrotem do 65-tego roku życia. Wdrożono Program 500+ mający zachęcić rodzinę do posiadania dzieci. Program ten powoli nakręca też gospodarkę, gdyż rodziny za otrzymywane co miesiąc pieniądze wydają na zakupy towarów i usług. Rozpoczęto Program Mieszkanie+, mającym umożliwić, osobom przede wszystkim mniej zamożnym, kupno własnego, taniego mieszkania. Rozpoczęto program bezpłatnych leków dla osób po 75 roku życia. Wprawdzie jeszcze ograniczony, ale w kolejnych latach, w ramach poprawy sytuacji budżetu państwa pula bezpłatnych leków dla osób starszych  będzie powiększana. Ustalono poziom najniższej emerytury na 1tys. złotych, a najniższego wynagrodzenia na 2 tys. złotych miesięcznie.

Nowe władze podjęły więc działania mające wydobyć bardzo wielu Polaków – dzieci, osoby starsze, pracowników, emerytów ze stanu ubóstwa. Nowe korzystne rozwiązania obejmują wszystkich, też młodszych i te starsze osoby, które tak zaciekle na różnych demonstracjach atakują obecne władze, pogardliwie nazywając comiesięczną pomoc rodzinom „łapówką”, ale po tę „łapówkę” sami przecież przychodzą, a podwyższone emerytury i wynagrodzenia przyjmą.

Rok 2016 był więc rokiem zdecydowanego wywiązywania się przez Rawo i Sprawiedliwość ze swej obietnicy zaopiekowania się polska rodziną, dziećmi, osobami starszymi i słabymi. Nowe władze rozumieją bowiem, że wcześniejsze lekceważenie spraw Polaków i troska wyłącznie o samopoczucie gospodarczych elit, zagranicznych inwestorów, którzy zrobili sobie z polskich pracowników – niewolników, doprowadziło do wygaszania ludnościowego Polski, do ucieczki ze swej Ojczyzny ok. 3 mln naszych obywateli, w poszukiwaniu koniecznych, niezbędnych warunków życia i mieszkania. Wydaje się, że rok 2016 znacznie to zjawisko zahamował, co potwierdzają też statystyki. Z tego trzeba się naprawdę cieszyć. Z tego cieszą się też rodzice, czy rodziny, że dla ich synów i córek, mężów czy żon rysują się lepsze szanse życia w Polsce i groźba rozłąki czy rozdzielenia, a nawet rozbicia rodzin zmniejsza się.

Rok 2016 pokazał też sprawność organizacyjną Polski, przy organizowaniu wielkich, międzynarodowych i polskich wydarzeń, np. bardzo korzystnego dla Polski z punktu widzenia jej bezpieczeństwa szczytu NATO. Rok 2016 był też rokiem historycznych, ważnych wydarzeń duchowych dla Polaków. W lecie gościliśmy Ojca Świętego Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży, i tu także pokazaliśmy sprawność organizacyjną, jak też w zakresie zapewnienia setom tysięcy młodzieży z całego świata bezpieczeństwa. Rok 2016 był rokiem miłosierdzia, był tez rokiem 1050-tej rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu, a tym samym rocznicy powstania państwa polskiego.  W tym roku Polacy, przyjęliśmy też Chrystusa na Króla Polski.

Rok 2016, jak mało który w przeszłości, wypełniony był więc ważnymi dla Polski i dla nas osobiście zdarzeniami. Ale dobru, które w ciągu 2016 roku doświadczaliśmy w życiu osobistym w odnawianiu, zmienianiu Polski towarzyszyły zjawiska niedobre, których inicjatorami byli ci, którzy nie potrafią pogodzić się z przegranymi w 2015 roku wyborami, przyzwyczajeni, ze tylko oni mają prawo decydować o Polsce i Polską rządzić. Po przegranych wyborach zagrozili nowym władzom i ich wyborcom, tj. Polakom, że będą opozycją totalną, że chociaż przegrali wybory, to będą dalej robić wszystko, by władze PiS-u obalić przez destabilizację, że chociaż nie udało się im utrzymać władzy poprzez demokratyczne procedury, to będą obalać nowe władze „ulicą i zagranicą”. I tak tez opozycja, zwłaszcza w końcówce roku, jak wszyscy widzimy, robi.

Świątecznemu nastrojowi większości katolickiego społeczeństwa, jakimi są Polacy, towarzysza też ataki już bezpośredniej, fizycznej przemocy wobec przedstawicieli zwolenników władz. Przegrana opozycja – PO, Nowoczesna i PSL, w 2016 roku utrudniali wprowadzanie reform, ich media zastraszały i zastraszają Polaków, kłamią i nastawiają przeciwko rządowi. W połowie grudnia antypolska opozycja podjęła też próbę wprost siłowego obalenia rządu i sparaliżowania prac Sejmu. Cały rok 2016 byliśmy też światkami  ogłaszania buntów różnych środowisk przeciwko legalnym władzom – sędziów Trybunału Konstytucyjnego, poprzez jego prezesa, sędziów sądów powszechnych, adwokatów, samorządów terytorialnych (opanowanych przez PSL i PO), prawników akademickich itp., jak też różnych aktorów i pieśniarzy przyzwyczajonych do nienależnych przywilejów. Lewicowo-liberalnych buntowników polskich popierały zagraniczne – unijne, głównie niemieckie i francuskie, organy i organizacje, media i banki, które w przeszłości, dowolnie nie płacąc podatków, pasożytowały na Polsce, w zamian za co obdarzały szefów Platformy Obywatelskiej zagranicznymi posadami.

Rok 2016 przyniósł Polsce i nam – Polakom wiele dobrych zmian, jednak antypolskie, antychrześcijańskie środowiska w Polsce i za granicą, w Europie nie zrezygnowały z odbicia Polski z rąk Polaków. Rok 2017 z pewnością przyniesie nam w tym zakresie jeszcze niemiłe niespodzianki. Ale siłę nam daje samopoczucie, ze wreszcie uwalniamy Polskę i Polaków, z narosłych od czasów PRL-u, patologii i zła, i że mamy Państwa, tj. Polaków, mandat wyborczy, by iść na przód i nie cofać się.

W 2017 roku oczekujemy dalszego Państwa wsparcia w obronie praw naszej Ojczyzny.

Szczęść Boże!

drukuj