Życie wiarą jest piękne

Z o. Piotrem Andrukiewiczem CSsR, opiekunem młodzieży z ramienia Radia Maryja, rozmawia Maria Popielewicz 

Czy, według Ojca, są powody do narzekania na dzisiejszą młodzież?
– Zdecydowanie nie. Młodzież jest dobra, ma w sobie ten wielki potencjał. Tak bardzo wierzył w nią Sługa Boży Jan Paweł II i zawsze mówił o niej z wielką nadzieją. Ja również staram się zawsze patrzeć na wszystkich młodych z wielką nadzieją. Widzę, że dzisiaj nie jest im łatwo odnaleźć się w tym świecie ciągle zmieniających się trendów, a jeszcze trudniej przyznawać się do swojej wiary czy do tego, że jest się słuchaczem Radia Maryja. Ale to nie znaczy, że trzeba rezygnować. Wręcz przeciwnie, takie spotkania jak obecne na Jasnej Górze pokazują młodemu człowiekowi, że nie jest sam, że życie wiarą jest piękne i że ma on wsparcie w swoich rówieśnikach.

Co Radio Maryja oferuje dzisiaj młodzieży?
– Bardzo wiele. Przede wszystkim prawdę. To jest bardzo deficytowy towar we współczesnym świecie. Każdy, kto jej szuka i próbuje się dowiedzieć, co w tym świecie relatywizowanych wartości jest stałe, znajdzie w Radiu Maryja przede wszystkim to oparcie się na fundamencie prawdy odwiecznej, a więc na Bogu, który jest Miłością, Bogu, który pragnie szczęścia i zbawienia człowieka. Gdy chodzi już o konkrety, w Radiu Maryja jest bardzo wiele audycji adresowanych bezpośrednio do młodzieży. W piątek jest specjalna audycja „Czas wzrastania” i codziennie, z wyjątkiem niedziel, o godz. 16.30 są programy dla młodzieży.

W czasie dzisiejszej pielgrzymki na Jasną Górę młodzież otrzyma książeczkę z listami z okresu narzeczeństwa św. Joanny Beretty Molli i Piotra Molli. Dlaczego akurat taki wybór?
– Jak już wspomniałem, zamiarem jest spojrzeć na Miłość przez duże „M” w różnych wymiarach. Ludzi młodych w szczególny sposób dotyczy relacja miłości między chłopakiem a dziewczyną, a potem także miłość narzeczeńska i małżeńska. Listy Joanny i Piotra są zapisem przeżywania w bardzo piękny i czysty sposób okresu narzeczeństwa, który dzisiaj często jest lekceważony, przeżywany byle jak. Wydaje mi się, że takie wzorce są dzisiaj szczególnie potrzebne, stąd pomysł na ten podarunek, który chcemy młodym ofiarować, by i oni zobaczyli, jak można pięknie przeżywać relację miłości między mężczyzną a kobietą.

Dziękuję za rozmowę.

drukuj