fot. wsd.kielce.pl

Zmarł ks. prof. Stanisław Czerwik – były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach i wykładowca UPJPII

W wieku 88 lat zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek ks. prof. Stanisław Czerwik – wybitny liturgista, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, wykładowca i doktor honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Informację o śmierci duchownego podało Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach oraz Uniwersytet Papieski. Termin pogrzebu nie został jeszcze ustalony – poinformowano na stronie diecezji kieleckiej.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik urodził się 13 maja 1933 r. w Łysakowie w diecezji kieleckiej. Święcenia kapłański przyjął w 1957 r.

Przez prawie pół wieku wykładał liturgikę w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W latach 1967-1969 był również wykładowcą w Instytucie Liturgicznym w Krakowie otwartym przez ks. kard. Karola Wojtyłę oraz w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecny UKSW).

W 1982 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach i funkcję tę sprawował przez 12 lat. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Napisał ponad 200 publikacji naukowych nt. liturgii. Był pierwszym tłumaczem konstytucji „Sacrosanctum Concilium” na język polski i autorem obszernego wprowadzenia do niej.

Od 1984 do 1994 r. był członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Seminariów Duchownych, a w latach 1988–1989 przewodniczył Komisji Przygotowawczej ds. Liturgii II Polskiego Synodu Plenarnego. Od 1998 r. był przewodniczącym Diecezjalnego Duszpasterstwa Liturgicznego, Diecezjalnej Komisji ds. Liturgii oraz członkiem biura Stowarzyszenia Sekretarzy Europejskich ds. Liturgii. Od 1994 r. pełnił funkcję konsultora Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od 2000 do 2002 r. był redaktorem naczelnym „Przeglądu Pastoralno-Homiletycznego”.

Jak podkreślono na stronie diecezji kieleckiej, z jego nazwiskiem na zawsze związane pozostanie wprowadzanie II Soboru Watykańskiego w zakresie reformy liturgii w naszym kraju. Był tłumaczem większości posoborowych ksiąg liturgicznych.

Władze diecezjalne odznaczyły go godnością kanonika Kapituły Katedralnej Kieleckiej; był prałatem Jego Świątobliwości, a w 2000 r. otrzymał od Jana Pawła II tytuł infułata.

W 2013 roku został doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Uhonorowano go za wybitne osiągnięcia naukowe, zwłaszcza za: przyczynienie się do wprowadzenia w Polsce dyscypliny naukowej teologii liturgii, jej upowszechnienie i rozwój, wybitne zasługi dydaktyczne jako wykładowcy dla kilku pokoleń duchowieństwa i świeckich teologów, w tym liturgistów i za znaczącą rolę w pracy nad poprawnym i pogłębionym rozumieniem liturgii.

„W osobie śp. ks. rektora Stanisława Czerwika Wyższe Seminarium Duchowne traci jedną z największych postaci w swojej historii. On sam, gdy piszemy o Nim te słowa w dniu Jego śmierci, prawdopodobnie nie pozwoliłby ich opublikować. Patrzył na świat, widząc jego marność, tak różną od wszelkich próżności. Gdy więc dziś – tuż po Jego śmierci – próbujemy w pośpiechu znaleźć słowa, którymi On sam chciałby podsumować swe życie, mogą to być słowa św. Pawła: Praeterit enim figura huius mundi – przemija bowiem postać tego świata” – napisał rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, żegnając zmarłego.

PAP

drukuj