Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu

Na podstawie tekstu
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Wtorek, 16 maja
Czysta rodzina – zdrowy naród

Nie ma nic na tej ziemi bardziej wspaniałego, jak wezwanie zwrócone do jednej
i tej samej Osoby: "Święta Panno nad pannami – Matko Chrystusowa!". Wraz ze
świętym Ambrożym upadamy ze czcią przed tym Bożym cudem i wołamy: "Oto Dziewica,
która poczęła Zbawienie świata. To Dziewica, która poczęła Życie wszystkich…
To w Dziewicy Chrystus znalazł to, czego pragnął dla siebie, co by mógł Pan
świata sobie przywłaszczyć. Przez mężczyznę i niewiastę zostało wygnane ciało
z raju, a przez Dziewicę jest ono zjednoczone z Bogiem."
Równie odważne jest wezwanie Kościoła skierowane do wszystkich: do matek naszych,
by kochały Dziewicę najczystszą; do dziewcząt naszych, by wielbiły Matkę Boga;
do mężów, by uszanowali w kobiecie dziewczęcą skromność; do młodzieńców, by
szukali towarzyszek życia wśród czystych dziewic; do dzieci, by patrzyły na
rodziców i rodzeństwo czystymi oczyma.
Tej czystości obyczajów domowych pragnie cała zdrowa część narodu. Przyrzekaliśmy
pod wałami Jasnej Góry "strzec obyczajów chrześcijańskich i ojczystych", bronić
młode pokolenie polskie przed zepsuciem. Dzieła tego zdołamy dokonać tylko
w obliczu "Gwiazdy morza, wzniosłej Matki Boga i Wiecznej Dziewicy".
Matko Najczystsza, módl się za nami! Wezwanie to zwracamy do Maryi z wielką
radością. Nie wiemy bowiem, z czego bardziej mamy się radować: czy z tego,
że Matka Boga była Dziewicą? Czy z tego, że Dziewica najczystsza mogła być
przez Ducha Świętego Matką Boga? Boskie Macierzyństwo i Wieczyste Dziewictwo
Maryi to dwie podstawowe prawdy w nauce Kościoła o Matce Najświętszej. Dziewiczość
Maryi widzimy tak wyraźnie – podobnie jak w opisie Zwiastowania – w nauce Ojców
Kościoła, zwłaszcza świętego Ignacego antiocheńskiego, świętego Ireneusza i
świętego Justyna. Maryja to "Ziemia Dziewicza", którą posłużył się Bóg, by
ukształtować człowieka.
Przed oczyma świata chrześcijańskiego stoi Najczystsza Matka o nadludzkiej
piękności, która wywarła wielki wpływ na czystość obyczajów w rodzinie i w
społeczeństwie. Obyczajom tym przyświeca Dziewica-Matka i tworzy nowy styl
życia w literaturze, w sztuce, w życiu towarzyskim, we wzajemnym odnoszeniu
się kobiet i mężczyzn. Nadludzkie piękno Dziewicy-Matki jest źródłem czystości
myśli, bodźcem dobrej woli dla wszystkich, którzy patrzą na Maryję. Kobiety,
patrząc na Matkę-Dziewicę, pragną tak spełnić swój obowiązek macierzyński,
by zachować właściwą swemu stanowi czystość i skromność. Pod wpływem Bogurodzicy-Dziewicy
uduchowiły się i oczyściły ludzkie myśli, słowa i czyny.
Maryja Dziewica staje wobec każdego młodego dziewczęcia jako wzór oblubienicy,
jaką ona być powinna i jaką być pragnie. A dla chrześcijańskiego młodzieńca
Maryja jest "Matką pięknej miłości", którą ma uszanować w swoim sercu i uczuciach.
Szczęśliwe małżeństwo, które się od dzieciństwa przygotowuje pod opieką Najświętszej
Dziewicy, w głębokiej czci i nabożeństwie do Matki Boga. Poświęcenie się młodych
Maryi jest dla nich najlepszą zaprawą do wierności.
W życiu małżonków jak jest zupełnie inaczej i lepiej, gdy obojgu przyświeca
Święta Boża Rodzicielka! Jak bardzo Jej dziewicze pośrednictwo uczy małżonka
czci dla żony! Jak wspaniałą obroną jest dla kobiety w chwilach ciężkich doświadczeń.
Jak głęboko przenika duszę matki skromnością i wstydliwością – tymi szczytowymi
ozdobami kobiecej duszy! Wszak matka też musi zachować największą swoją ozdobę
– czystość!
Właśnie w takiej rodzinie kształtuje się czystość dzieci, której można nauczyć
się na całe życie tylko w rodzinie czystej. Czysta matka uczy skromności małe
dziewczynki. Synowie widzą w matce ideał, który później chcieliby znaleźć w
swoich narzeczonych. Ile czci zdoła zdobyć dla siebie matka od synów, tyle
będą jej mieli dla własnych żon! Gdy czyste będzie życie dziewcząt i młodzieńców
w rodzinie, zdoła obronić się przed brudem i na ulicy, i w pracy, i w zabawie.
Rodzina musi więc stanąć w obronie czystości swych progów domowych. Matki niech
nie zapominają, że mają czerpać wzór z Matki Boga, jeśli chcą wychować dzieci
w czystości. Siostry, uczcie braci waszych czci do kobiet własną skromnością.
Bracia, stawajcie dzielnie w obronie godności waszych sióstr. Małe dziewczynki!
Proście, by was mamusie ubierały skromnie i przyzwoicie. Mali chłopcy! Czuwajcie
nad waszymi myślami i słowami.
Cała rodzina niech stanie na progu i nie wpuści do domu rozwiązłych ludzi,
brudnych obrazów i książek. Niech unika nieskromnych słów i wyzwisk. Niech
pamięta, że im czystsza będzie każda rodzina polska, tym zdrowszy będzie naród
cały, zarówno w swoim życiu prywatnym, jak i publicznym.

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl