Wielki dar Nieba

Raz w roku, w Święto Miłosierdzia Bożego, możemy uzyskać zupełne odpuszczenie win i kar, czyli taką łaskę, którą otrzymujemy jedynie podczas sakramentu chrztu.

Aby jej dostąpić, należy:

1. Przystąpić do spowiedzi.

2. Godnie przyjąć Komunię Świętą.

3. Mieć ufność w dobroć Boga.

4. Pełnić uczynki miłosierdzia.

Sławomir Jagodziński

drukuj