fot. flickr.com

Warunki zaliczenia II roku w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

Warunki zaliczenia I roku w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

W celu uzyskania zaliczenia należy na adres Dzieła Biblijnego (ul. Czwartaków 10/4; 20-045 Lublin) nadesłać pocztą zwykłą (nie poleconą):

I. Opracowanie jednego z podanych niżej tematów:

1. „Wyjście” z Egiptu – historia i teologia (ST i NT)

Plan pracy:

– świadectwo tekstów Wj;

– rola Pana Boga;

– rola Mojżesza;

– postawa i udział ludu Izraela;

– motyw „Wyjścia” w NT (związek z Paschą Chrystusa i chrztem)

Lektury pomocnicze (zalecane):

A. Ambroggio Spreafico, Księga Wyjścia, Kraków 1998;

B. Biblia dla każdego, t. I, Kielce 1995

C. Dariusz Dziadosz, Przejście przez morze – aktywna obecność Boga kreująca Izraela (Wj 13,17 – 14,31), Verbum Vitae 6 (2004), 71-92

2. Jak człowiek staje się uczniem Jezusa Chrystusa?

Plan pracy:

– powołanie;

– uczestnictwo w życiu i działalności Nauczyciela;

– pouczenia kierowane do uczniów (logia);

– świadectwo;

– poświęcenie życia (gotowość na męczeństwo)

Lektury pomocnicze (zalecane):

A. Stanisław Haręzga, Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w ujęciu Ewangelii według św. Marka, Lublin 2006

B. Zdzisław Pawłowski, Od więzów krwi do wspólnoty wiary. Narracyjna analiza procesu budowania wspólnoty w Rdz 37-50, Verbum Vitae 6 (2004), 35-70

3. Zbawcze posłannictwo Jezusa Chrystusa – Syna Bożego i Ducha Świętego

Plan pracy:

– objawienie miłości Ojca;

– śmierć na krzyżu jako Ofiara ekspiacyjna i Ofiara nowego Przymierza;

– zmartwychwstanie jako integralna część Ofiary;

– obecność zmartwychwstałego Pana w życiu uczniów i Kościoła;

– misja Ducha Prawdy;

– rola Ducha Parakleta;

– działanie Ducha Świętego (Uświęciciela)

Lektury pomocnicze (zalecane):

A. „Chrystus zmartwychwstał” – i co dalej?, Verbum Vitae 15 (2009), 12-262

B. Widzieliśmy Pana – jak?, Verbum Vitae 16 (2009), 19-198

C. Jak być ojcem?, Verbum Vitae 20 (2011), 15-203

D. Dlaczego przez Ofiarę, Verbum Vitae 8 (2005), 15-148

E. Henryk Witczyk, Nowa Ofiara podstawą nowego Przymierze (Hbr 7-8), Verbum Vitae 4 (2003), 177-210

Uwaga: Opracowanie musi się mieścić na 6-10 stronach formatu A-4. Może być napisane ręcznie lub drukowane.

II. Zwięzła recenzja jednej z podanych niżej lektur:

– Modlitwa – czym jest?, Verbum Vitae 22 (2012), 15-213

– Miłość Boga – jak się objawia?, Verbum Vitae 23 (2013), 17-180

– Miłosierdzie Boże – dla kogo?, Verbum Vitae 3 (2003), 21-179

 

Winno ono zawierać następujące elementy:

1. Nazwisko i imię autora książki lub artykułu;

2. Dokładne brzmienie tytułu wraz z adnotacją o czasopiśmie lub wydawnictwie, miejscu i roku wydania, strony;

3. Prezentacja problemu, który jest podejmowany w danym numerze Verbum Vitae;

4. Najważniejsze tezy i argumenty, jakie autorzy artykułów przytaczają za poszczególnymi stwierdzeniami wynikającymi z analizy wybranych przez siebie tekstów Pisma świętego;

5. Własna ocena wyprowadzonych wniosków bądź prezentacji tematu

 

Uwaga: Recenzja musi mieścić się na 4-6 stronach formatu A-4 (nie może być dłuższa).

Czasopismo Verbum Vitae (kilka numerów) jest dostępne w Internecie (www.verbumvitae).

Poszczególne numery w wersji papierowej można zamawiać w:

– nr 2-20 w Instytucie Teologii Biblijnej, ul. Jana Pawła II nr 7; 25-013 Kielce (tel. 41 362 0296, wew. 218);

– nr 21-23 w Wydawnictwie KUL, ul. Zbożowa 61, 20-827 Lublin (tel. 81 740 93 45).

Pozostałe lektury winny być dostępne w bibliotekach Wydziałów Teologii oraz Wyższych Seminariów Duchownych. Można prosić o pomoc moderatora Dzieła Biblijnego we własnej diecezji (zob. www.biblista.pl).

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

rektor Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego

Lublin, dn. 29.06.2014

drukuj