fot. pixabay.com

W listopadzie XII Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

13 listopada odbędzie się XII Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję – Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. Uczestnicy o godz. 13.30 wezmą udział we Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Gregera, biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej.

„Wraz z duszpasterzami muzyków kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, zapraszamy Was – dyrygenci, organiści, chóry, schole liturgiczne, kantorzy, zespoły wokalno-instrumentalne – na XII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę dnia 13 listopada 2021 r., której hasłem będzie:  >>Wszystko postawiłem na Maryję – Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas tysiąclecia<<” – informują organizatorzy.

Hasło jednoznacznie wskazuje na szczególny cel wydarzenia – podziękowanie Bogu za bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, którego wiara, jak zaznaczył św. Jan Paweł II, „nie cofnęła się przed więzieniem i cierpieniem”.

„Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie zawierzyć Matce Najświętszej nasze posługiwanie Kościołowi, w którym żyje Chrystus i zbawia nas. (…) Ten rok okazał się czasem wyjątkowej próby naszej wiary, wierności Bogu i Kościołowi. Czas naznaczony epidemią spowodował, że wielu naszych braci i sióstr odeszło od Boga i nie powróciło do kościoła. Gdybyśmy utracili naszą relację z Kościołem, narazilibyśmy się na utratę wiary” – mówią organizatorzy.

Po okresie wakacyjnym wiele chórów i zespołów nie powróciło do swoich prób i zajęć. W tym kontekście o. dr Nikodem Kilnar, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych, zachęca wszystkich do powrotu do kościoła.

„Pierwsi chrześcijanie mawiali, że nie mogą żyć bez Eucharystii. My też powtarzamy za męczennikami pierwszych wieków chrześcijaństwa, że nie możemy żyć bez Eucharystii. Wracajmy na nasze sale parafialne i wznawiajmy próby, przygotowujmy śpiewy na świętą Liturgię. Z niej czerpiemy nowe życie, karmimy się Słowem Bożym i Eucharystią” – zaznacza duchowny.

Chrystus Pan powiedział w synagodze w Kafarnaum: „Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne.

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?

Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 27-40, 47-58).

„Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny” – mówi o. dr Nikodem Kilnar.

***

Program pielgrzymki

9.45 – Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego pielgrzymi gromadzą się w Sali Papieskiej.

10.00 – Prezentacja grup oraz powitanie przez o. dra Nikodema Kilnara, Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych

10.10 – Liturgia pokutna, której przewodniczyć będzie o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy poprowadzą muzycy Archidiecezji Poznańskiej wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym (pieśni pokutne).

11.30 – Wykład w Sali Papieskiej ks. dr hab. Mariusz Białkowski pn. „Muzyka liturgiczna prawdziwym znakiem świętej liturgii”.

Po konferencji odbędzie się przerwa na posiłek.

13.00 – Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej.

13.30 – Msza św. z homilią w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Gregera, przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

Po Komunii św. odbędzie się modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce.

14.45 – Uroczysty koncert w wykonaniu Zespołu solistów Lumen Vocale (kier. art. Marianna Majchrzak).

Podczas pielgrzymki w przedsionku Sali Papieskiej będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne. Wręczony zostanie także pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów prosimy o zgłoszenie chórów, scholi i zespołów pisemnie lub mailem: [email protected] do 8 listopada 2021 roku. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii.

Materiały nutowe do wspólnego wykonania podczas liturgii możemy pobrać [tutaj].

Współodpowiedzialny za organizację pielgrzymki jest ks. dr hab. Mariusz Białkowski, Duszpasterz Muzyków Kościelnych Archidiecezji Poznańskiej.

O. dr Nikodem Kilnar, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl