Tuchów: IX Misyjny Jarmark z Aniołami

W trzecią niedzielę Adwentu przy sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej odbył się IX Misyjny Jarmark z Aniołami. Dochód z tegorocznego jarmarku tj. 12 141 złotych, przeznaczony jest na wsparcie misji redemptorystów pracujących w Rosji i Kazachstanie.

Na jarmarku nie zabrakło kolorowych straganów oferujących wiele atrakcyjnych rzeczy. Przede wszystkim można było zaopatrzyć się w piękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne zrealizowane przeróżną techniką przez młodzież oraz dorosłych – głównie członków i sympatyków Redemptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji (RSPM). Można było nabyć między innymi: stroiki, choinki, bałwanki, pierniki i oczywiście aniołki. Były również do nabycia wartościowe książki, nowe i używane, ofiarowane na ten cel.

Biorąc udział w tej przedświątecznej akcji charytatywnej na rzecz misji po raz kolejny można było wspierać misyjne dzieło Kościoła. Przed każdą Mszą Świętą klerycy WSD Redemptorystów w Tuchowie, br. Adam Dudek CSsR i br. Tymoteusz Macioszek CSsR za pomocą prezentacji multimedialnej przybliżali wiernym sytuację i potrzeby duszpasterskie Kościoła w Rosji i Kazachstanie oraz po krótce pokazali pracę redemptorystów w Albanii, na rzecz których odbył się zeszłoroczny jarmark.

Redemptorystowskie Stowarzyszenia Przyjaciół Misji, to grupa osób świeckich oraz kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów, którym bliskie są sprawy misji zagranicznych. Misyjny Jarmark z Aniołami, to coroczna akcja, która jednoczy wielu ludzi, zwłaszcza młodych, we wspólnym dziele pomagania misjom i misjonarzom. Jest to wielkie dzieło, podczas którego dzięki życzliwości wielu osób dokonuje się wiele dobra.

W przyszłym roku X Misyjny Jarmark z Aniołami odbędzie się na tym samym miejscu dnia 11 grudnia także w III niedzielę adwentu. Zapraszamy za rok, także nowych wolontariuszy Misyjnego Jarmarku. Wszystkich, chcących pomóc w organizacji Misyjnego Jarmarku prosimy zgłaszać się osobiści na furcie klasztoru redemptorystów od 2 października 2016 roku w Tuchowie.

W tym roku dzięki hojności parafian i pielgrzymów udało się zebrać 12 141 zł! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym misyjnym jarmarku! Dziękujemy pomocnikom i sympatykom, którzy poświęcili swój wolny czas i zdolności oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do naszego wspólnego dzieła na rzecz misji redemptorystów w Rosji i Kazachstanie.

dk. Tomasz Mikołajczyk CSsR, br. Jerzy Krywult CSsR/RIRM


drukuj