Synod analizował sytuację wiary

Wypowiedź dla Radia Maryja ks. prof. Jana Machniaka, kierownika Katedry Duchowości PAT w Krakowie.

W dniach od 7 do 28 października odbył się w Rzymie XIII zwyczajny Synod Biskupów. Przybyło ponad 260 biskupów z całego świata. Razem z doradcami, ekspertami synodalnymi obecnych było ok. 400 osób. Obradowano o sytuacji Kościoła, nowej ewangelizacji i przekazie wiary chrześcijańskiej. Synod rozpoczął jednocześnie Rok Wiary w kościele.

Audio MP3
Pobierz

Z Polski do Rzymu udało się czterech przedstawicieli naszego Episkopatu. Kardynałowie: ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. abp. Kazimierz Nycz, ks. abp. Michalik i ks. abp. Stanisław Gądecki z Poznania. W czasie obrad podejmowano różne tematy. Biskupi, kardynałowie, eksperci świeccy byli zgromadzeni w różnych kręgach. Słuchali relacji z całego świata na temat stanu wiary na początku XXI wieku.

Przed wczoraj zostało ogłoszone przesłanie do Ludu Bożego. Jest to synteza prac synodalnych. Zostało ono opublikowane w 5 językach: włoskim, francuskim, hiszpańskim, angielskim oraz niemieckim. To przesłanie przypomina, że nowa ewangelizacja jest sprawą naglącą dla całego świata. Chrześcijanie stanowią dużą część populacji na ziemi jednak stosowanie zasad ewangelicznych i życie ewangelią osłabło. Stąd wezwanie, przede wszystkim do ludzi wierzących, do katolików i chrześcijan.

W czasie obrad podejmowano takie tematy, jak sytuacja Kościoła. Na początku tego przesłania pojawia się obraz samarytanki, która rozmawia z Chrystusem przy studni Jakubowej. Pan Jezus uświadamia jej, że jest ona bardzo blisko źródła, może z niego zaczerpnąć. Jednak czerpiąc z tego źródła ma obowiązek dzielenia się wiarą z innymi. Jest to obraz znamienny bo pojawia się na początku przesłania do Ludu Bożego. Uświadamia nam, że jesteśmy podobni do samarytanki.

Na początku XXI wieku znając Chrystusa, żyjemy tak jakbyśmy mieli puste naczynia. Ale to właśnie przy użyciu tych naczyń powinniśmy zaczerpnąć z prawdziwego źródła wiary, którym jest Kościół. Następnie przesłanie analizuje problemy, jakie pojawiają się we współczesnym Kościele: globalizacja, sekularyzacja, emigracja, wojujący ateizm, prześladowanie chrześcijan w różnych częściach naszego globu. Ta analiza nie jest po to, by przestraszyć tych którzy będą czytać to przesłanie. Jest po to żeby powiedzieć, że siłą chrześcijanina jest jego wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa.

Spotkanie osobiste takie, jak samarytanki, potem radość że spotkaliśmy Chrystusa, który ma słowo życia. Który ma słowo prawdy. W poszczególnych punktach Synod zwraca uwagę na to, że ewangelizacja przede wszystkim dokonuje się we wspólnotach Ludu Bożego, a więc w parafiach i diecezjach. Chodzi o to, by miejsc ewangelizacji nie szukać gdzieś daleko, ale wykorzystywać środowiska, które znamy bezpośrednio.

Następnie to co jest bardzo istotne dla nowej ewangelizacji, czyli słuchanie Słowa Bożego. Nie ma ewangelizacji bez osobistego, indywidualnego kontaktu ze Słowem Bożym, a potem bez zanurzenia w sakramentach. Przede wszystkim sakrament pokuty, sakrament Eucharystii. To są te dwa podstawowe źródła miłości, miłosierdzia Bożego. Ewangelizacja to przede wszystkim przemiana własnego serca, jest to metanoja która nas powinna dotknąć. Dlatego Synod zwraca uwagę na to, że nie chodzi o szukanie nowych rewelacyjnych środków technicznych. Chodzi  przede wszystkim o nawrócenie serca, o popatrzenie z odwagą na siebie samego i przyjrzenie się sobie, by naukę Chrystusa która jest znana od 2000 lat przyjąć szczerym sercem i przekazywać innym.

Dlatego obok parafii szczególnym miejscem ewangelizowania jest rodzina. Szczególną rolę pełnią rodzice, którzy swoją wiarę przekazują dzieciom poprzez modlitwę, wspólną rozmowę, świętowanie, udział w Eucharystii niedzielnej czy w środku tygodnia. Szczególną troską ojcowie synodalni pragną otoczyć ludzi młodych. Nowa ewangelizacja jest przede wszystkim po to by pomoc młodym w spotkaniu z Chrystusem. Chodzi o wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie istnieją, a więc katechezę i nowe środki. Dzięki nim należy przemawiać do młodych, by mogli również poznać Chrystusa.

Synod zakończy się uroczystą liturgią z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w niedzielę 28 października. Analizował on sytuację w Kościele, sytuację wiary. Pochylał się nad pojęciem nowej ewangelizacji, które pojawiło się już w czasie Soboru Watykańskiego II. Potem powracało jak echo, szczególnie w nauczaniu Ojca świętego Jana Pawła II. Dzisiaj ojcowie synodalni pokazują na czym ma polegać nowa ewangelizacja. Ma polegać na zewangelizowaniu siebie samego, a  następnie tych środowisk, które są nam najbliższe.

Działanie poprzez parafię na nasze rodziny. Dopiero potem jest świat szkoły, pracy i polityki. To orędzie jest promykiem nadziei, że ojcowie mają dla nas słowo optymistyczne, które będzie nas prowadzić przez najbliższy czas. Szczególnie przez Rok Wiary, rok ewangelizacji.

Wypowiedź ks. prof. Jana Machniaka

drukuj