Relikwie bł. Jana Pawła II w Wiślicy

Relikwie bł. Jana Pawła II zostaną wprowadzone dziś do bazyliki mniejszej w Wiślicy (Świętokrzyskie). Uroczystościom będzie przewodniczył metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Uroczystości są połączone z obchodami Wielkiego Odpustu Wiślickiego, który odbywa się tutaj od setek lat. Jak powiedział proboszcz wiślicki ks. prałat Wiesław Stępień, w południe rozpocznie się Msza św., podczas której wprowadzone zostaną relikwie. Przewodniczyć jej będzie kardynał Stanisław Dziwisz.

„Po mszy każdy wierny będzie mógł oddać cześć relikwiom poprzez ich ucałowanie” – dodał ks. Stępień. Od tego momentu pozostaną one w Wiślicy. Jak zaznaczył relikwie, które zostaną wprowadzone do bazyliki w Wiślicy, stanowi kropla krwi Jana Pawła II, która umieszczona zostanie w relikwiarzu ozdobionym rubinami. Karol Wojtyła, jako arcybiskup i kardynał, gościł w Wiślicy dwukrotnie.

W 1966 r. razem z prymasem Polski kard. Stefanem Wyszyńskim dokonał koronacji figury Madonny Łokietkowej, zwanej Uśmiechniętą. Osiem lat później kard. Wojtyła gościł w Wiślicy z okazji odnowienia kapituły wiślickiej. Jako Jan Paweł II nadał w 2004 roku wiślickiej kolegiacie tytuł bazyliki mniejszej. Wiślica to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, której historia sięga IX wieku.

Wówczas osada była centralnym ośrodkiem państwa Wiślan. W XIV wieku uzyskała prawa miejskie. Odbywały się tu zjazdy rycerstwa małopolskiego oraz ogólnopolskiego. W 1347 roku król Kazimierz Wielki zatwierdził tu statuty wiślickie. W czasie potopu szwedzkiego w XVII wieku Wiślica podupadła. Po powstaniu styczniowym utraciła prawa miejskie. Bazylika wiślicka jest jednocześnie diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej.

Kościół powstał w latach 1350-1380 z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W 2004 roku podniesiona została do godności Bazyliki Mniejszej. Relikwie to przedmioty kultu, które najczęściej stanowią szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych. Wyróżnia się trzy stopnie relikwii. Pierwszego stopnia obejmują krew, włosy lub inne części ciała świętego; drugi stopień przyznaje się relikwiom będącym fragmentami szat świętego lub innych przedmiotów, których używał święty, a relikwiami trzeciego stopnia są przedmioty towarzyszące świętemu za życia, niekoniecznie związane z funkcjami religijnymi.

PAP

drukuj