(fot.PAP)

Religijność Polaków

W Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie podczas konferencji  zaprezentowano najnowsze badania na temat religijności Polaków.

Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród Polaków zachodzi potrzeba poszerzenia i pogłębienia wiedzy religijnej. Jak pokazują statystyki w ciągu 20 lat zmalała min. liczba opinii na temat wiary w życie po śmierci oraz zmniejszyło się poprawne rozumienie pojęcia chrztu świętego.

Jak wykazał dyrektor ISKK ks. prof. Witold Zdaniewicz do mocnych stron należy akceptacja Kościoła oraz zachowanie wiary. Za słabe strony uważa się malejącą praktykę religijną szczególnie w środowiskach wielkomiejskich  jak również słabe zaangażowanie  w życie parafialne.

Uczestniczący w konferencji prof. Wojciech Świątkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego zaznaczył, że coraz więcej osób deklaruje, iż wartości takie jak  rodzina czy przyjaciele nie ma dla nich większego znaczenia.

Ks. prof. Edward Jarmoch (UP-H w Siedlcach), mówiąc o parametrze wiary religijnej, poinformował o 10 procentowym wzroście w stosunku do roku 1991 wskaźnika ludzi głęboko wierzących. Jeśli chodzi o niewierzących, według badań, stanowią oni niecałe 3 procent.

Nieco więcej zaś jest postaw niezdecydowanych i obojętnych religijnie. Jak podkreślił ksiądz prof. Jarmoch w dalszym ciągu na kształtowanie się religijności największy wpływ mają rodzice. A Wiarę w Boga negują najczęściej ludzie młodzi w wieku 24-34 lata. 

Z kolei Dr Rafał Lange z UKSW powiedział, że większość Polaków wyraża zgodę na to, by Kościół wyrażał publicznie swoje zdanie. Najrzadziej ludzie chcą słuchać nauki Kościoła w sferze politycznej oraz nauczania moralnego dotyczącego m.in. życia seksualnego. Dr Lange zauważa również spadek zaufania do nauczania Kościoła w aspekcie społecznym, moralnym i politycznym, zwłaszcza wśród ludzi młodych z dużych ośrodków miejskich.

W ramach podsumowania można było usłyszeć wypowiedź ks. Wojciecha Sadłonia  z ISKK- W wymiarze publicznym nie obserwujemy w Polsce drastycznego procesu sekularyzacji, przeciwnie obecność religii w życiu publicznym się umacnia .

RIRM

drukuj