Regina coeli z Ojcem Świętym

Drodzy bracia i siostry!Surrexit Dominus vere!
Alleluja Zmartwychwstał Pan prawdziwie! Zmartwychwstanie Pana znaczy odnowę naszej ludzkiej kondycji. Chrystus pokonał śmierć, przyczynę naszego grzechu i przeprowadza nas do życia wiecznego. Z takiego wydarzenia promieniuje całe życie Kościoła i samo istnienie chrześcijan. Czytamy o tym właśnie dzisiaj w Wielkanocny Poniedziałek w pierwszej mowie misyjnej rodzącego się Kościoła: Tego właśnie Jezusa – mówi św. Piotr – wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak sami to widzicie i słyszycie”.

 

 

 

Jednym z charakterystycznych znaków wiary w Zmartwychwstanie jest używane pozdrowienie między chrześcijanami w okresie wielkanocnym, zaczerpnięty z hymnu liturgicznego: „Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał”. Jest to wyznanie wiary i zarazem życiowe zadanie, właśnie tak, jak to miało miejsce w wypadku kobiet, opisanym w Ewangelii św. Mateusza: „A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

Cały Kościół – pisze Sługa Boży Paweł VI – otrzymuje misję ewangelizacji i nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Jest on „jakby znakiem przyciemnionym, a zarazem jasnym nowej obecności Jezusa, Jego odejścia i pozostania. On nieprzerwanie je przedłuża” (Ewangelii Nuntiandii. 15).

W jaki sposób możemy spotykać Pana i stawać się coraz bardziej Jego prawdziwymi świadkami? Św. Maksym z Turynu stwierdza: “Ktokolwiek chciałby dotrzeć do Pana, najpierw winien Go postawić przy pomocy swojej wiary po prawicy boskości i umieścić Go poprzez przekonanie serca w niebiosach” (Sermo XXXIX a, 3: CCL 23, 157), musi zatem nauczyć się nieustannie kierować spojrzenie umysłu i serca ku Wysokości Boga, gdzie przebywa Zmartwychwstały Chrystus. W modlitwie, w adoracji, zatem, Bóg spotyka człowieka. Teolog Romano Guardini zauważa, że “adoracja nie jest czymś dodatkowym, wtórnym… chodzi o ostateczną korzyść, o istotę i sens. W adoracji człowiek uznaje to, co się prawdziwie liczy w sensie czystym, prostym i świętym” (La Pasqua, Meditazioni, Brescia 1995, 62). Tylko wtedy, gdy umiemy zwrócić się do Boga, modlić się do Niego, możemy odkryć najgłębsze znaczenie naszego życia, a codzienna wędrówka zostaje oświecona światłem Zmartwychwstałego Pana.

Drodzy przyjaciele, Kościół, zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie, świętuje dzisiaj wspomnienie Św. Marka ewangelisty, uczonego zwiastuna Słowa i pisarza notującego nauczanie Chrystusa – jak w starożytności bywał określany. Jest on także Patronem Wenecji, do której, jeśli Bóg zechce, udam się z wizytą duszpasterską 7 i 8 maja. Prośmy teraz Maryję Dziewicę, aby dopomogła nam wiernie i w radości wypełniać posłannictwo, które Pan Zmartwychwstały powierza każdemu z nas.

Po polsku:

„Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki”. Drodzy Polacy, niech ta radość trwa zawsze w sercach wierzących i niech będzie dla wszystkich ludzi znakiem Bożej miłości. Niech Pan wam błogosławi!

Po angielsku:

Miło mi pozdrowić wszystkich pielgrzymów i turystów języka angielskiego obecnych tutaj na dzisiejszej modlitwie Regina Caeli. Z większą niż dotychczas radością Kościół przeżywa te osiem dni w sposób szczególny wspominając zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Módlmy się gorliwie, aby radość i pokój naszej Matki Maryi, Marii Magdaleny oraz Apostołów stały się naszym udziałem, gdy przyjmujemy do naszych serc zmartwychwstałego Pana. Przyzywam obfitego błogosławieństwa Bożego dla was wszystkich.

Po niemiecku:

„Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi” (Łk 24,34). Tym wielkanocnym pozdrowieniem witam serdecznie wszystkich braci i siostry języka niemieckiego tutaj w Castelgandolfo. Pusty grób nie jest złudzeniem. Chrystus pokonał śmierć, On żyje i ukazuje się swoim uczniom jako żyjący. Ta radość poranka wielkanocnego niech napełni także nas i uczyni nas dzisiaj świadkami zmartwychwstania. Błogosławionego Poniedziałku Wielkanocnego!

Po hiszpańsku:

Kieruję moje serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów języka hiszpańskiego, którzy uczestniczą w tej modlitwie maryjnej. Niech nie przestanie rozbrzmiewać w świecie i w Kościele radosna wieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa spośród umarłych. Oby pokój, który rodzi się ze zwycięstwa nad grzechem rozszerza się na całą ziemię, a w szczególności w regionach, które go najbardziej potrzebują. Oby zwycięski blask Jego oblicza opromieni wasze życie, waszych rodzin i waszych miast, oraz umocni także wasze serca nadzieją zbawienia, które Chrystus nabył swoją chwalebna Męką. Wszystkim życzę Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl