Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego pozwala nam przeżyć na nowo początki Kościoła. Księga Dziejów Apostolskich opowiada, że pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu w domu, w którym znajdowali się uczniowie Jezusa, „nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru … I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,1-2). Przez to napełnienie uczniowie zostają całkowicie przemienieni. Miejsce strachu zajmuje odwaga, zamknięcie ustępuje głoszeniu, a wszelka wątpliwość zostaje przezwyciężona przez wiarę pełną miłości. Jest to „chrzest” Kościoła, który w ten sposób rozpoczynał swoją drogę w historii, prowadzony mocą Ducha Świętego.

To wydarzenie, które zmienia serce i życie apostołów i innych uczniów, wyraża się od razu na zewnątrz Wieczernika. Faktycznie, te drzwi, które były zamknięte przez 50 dni, w końcu zostają otwarte i pierwsza wspólnota chrześcijańska, już nie skupiona na sobie samej, zaczyna mówić tłumom ludzi różnego pochodzenia o wielkich dziełach, które Bóg uczynił (por. w. 11), czyli o zmartwychwstaniu Jezusa, który został ukrzyżowany. A każdy z obecnych słyszy, jak uczniowie mówią w ich własnym języku. Dar Ducha przywraca harmonię języków, która została utracona pod Babelem i zapowiada powszechny wymiar misji apostołów. Rodzi się Kościół powszechny, jeden i apostolski, z tożsamością konkretną ale otwartą, który obejmuje cały świat nie wyłączając nikogo.

Duch Święty wlany w dniu Pięćdziesiątnicy do serc uczniów jest początkiem nowego epoki, czasu świadectwa i braterstwa. Jest to epoka, która przychodzi z góry, od Boga, jak płomienie ognia, które rozdzieliły się na głowie każdego ucznia. Był to płomień miłości, który spala wszelką gorycz, był to język Ewangelii, który przekracza granice wyznaczone przez ludzi, dotyka serc ludu, bez względu na język, rasę czy narodowość.

Jak w ów dzień Pięćdziesiątnicy także dzisiaj Duch Święty zstępuje ciągle na Kościół i na każdego z nas, abyśmy wyszli z naszej przeciętności i naszego zamknięcia , abyśmy głosili całemu światu miłosierną miłość Pana. To jest nasza misja! Także nam zostały dane w darze: „język” Ewangelii i „ogień” Ducha Świętego, abyśmy głosząc Jezusa zmartwychwstałego, żywego i obecnego pośród nas, rozgrzewali serca ludzi przybliżając ich do Tego, który jest drogą prawdą i życiem.

Powierzmy się macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, która jako Matka była obecna pośród uczniów w Wieczerniku, aby Duch Święty zstąpił obficie na Kościół naszych czasów, napełnił serca wszystkich wiernych i rozpalił w nich ogień swojej miłości.

* * *

Drodzy Bracia i Siostry,

Z żywą troską ciągle śledzę losy licznych uchodźców z Zatoki Bengalskiej i z Morza Andamany. Wyrażam uznanie dla wysiłków podjętych przez te kraje, które wyraziły swoją gotowość na przyjęcie tych osób, które stawiają czoła ciężkim cierpieniom i niebezpieczeństwom. Zachęcam wspólnotę międzynarodową, aby okazała im konieczną pomoc humanitarną.

Wczoraj w Salwadorze i w Kenii zostali ogłoszeni błogosławionymi biskup i siostra zakonna. Pierwszym jest Oscar Romero, arcybiskup San Salvador, zamordowany z nienawiści do wiary podczas sprawowania Eucharystii. Ten gorliwy pasterz za przykładem Jezusa dokonał wyboru, aby być pośród swojego ludu, szczególnie pośród ubogich i uciśnionych, nawet za cenę życia. Siostra zakonna to siostra Irene Stefani, Włoszka ze Zgromadzenia MB Pocieszenia, która służyła ludności Kenijskiej z radością, miłosierdziem i czułym współczuciem. Heroiczny przykład tych dwojga błogosławionych niech wzbudzi w każdym z nas żywe pragnienie dawania świadectwa Ewangelii z odwagą i zaparciem się siebie.

Pozdrawiam wszystkich was, drodzy Rzymianie i pielgrzymi: rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia. Szczególnie pozdrawiam wiernych pochodzących z Bretanii, Barcelony, Freiburga i chór chłopięcy z Herzheim. Pozdrawiam wspólnotę dominikańską z Rzymu, wiernych z Cervaro (Frosinone), żołnierzy sił powietrznych stacjonujących w Neapolu, chór Sacra Corale Jonica i bierzmowanych z Pievidizzio (Brescia).

Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie, Dobrego obiadu i do zobaczenia.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj