Ponowne zawierzenie narodu polskiego

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 100. rocznicę tego wydarzenia