fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Kościół jest pełen charyzmatów

Tradycyjnie, jak w każdą środę, Ojciec Święty Franciszek spotkał się z wiernymi na Audiencji Generalnej. Podczas katechezy Papież wyjaśniał, czym jest charyzmat oraz jak możemy go rozpoznać i przyjąć.

Ojciec Święty w dzisiejszej katechezie wskazał, że Pan od samego początku napełnił Kościół darami Ducha Świętego, czyniąc go w ten sposób zawsze żywym i owocującym. Niektóre z tych darów się wyróżniają, ponieważ okazują się szczególnie cenne dla budowania wspólnoty chrześcijańskiej i dla przemierzanej przez nią drogi. Mowa o charyzmatach. Papież Franciszek postawił bardzo ważne pytania: czym właściwie jest charyzmat? Jak go możemy rozpoznać i przyjąć, a przede wszystkim, czy fakt, że w Kościele istnieje różnorodność i wielość charyzmatów należy postrzegać pozytywnie, jako coś pięknego, czy też może jako problem?

– W języku dnia powszedniego, kiedy mowa o „charyzmacie”, często chodzi o talent, pewną zdolność naturalną. Stąd o osobie wybitnie nieprzeciętnej i fascynującej mówimy zwykle: „to osoba charyzmatyczna”. Jednakże w perspektywie chrześcijańskiej charyzmat to coś znacznie więcej, niż cecha osobowa, uzdolnienie, którym możemy być obdarzeni: charyzmat jest łaską, darem udzielonym przez Boga Ojca, poprzez działanie Ducha Świętego.  I jest to dar udzielony komuś nie dlatego, że jest on lepszy od innych czy też, ponieważ sobie na niego zasłużył. Jest to dar, jakim został on obdarzony przez Boga, aby z tą samą bezinteresownością i tą samą miłością mógł udostępnić go w służbie całej wspólnoty, dla dobra wszystkich – powiedział papież Franciszek.

Ojciec Święty podkreślił, że człowiek nie może sam zrozumieć, czy posiada  charyzmat i jaki on jest. Dary, którymi napełnia nas Ojciec rodzą się i rozwijają w obrębie wspólnoty. To na łonie wspólnoty uczymy się je rozpoznawać jako znaki Jego miłości dla wszystkich swoich dzieci – wskazał papież Franciszek. Jednakże – jak mówił papież – najpiękniejszym doświadczeniem jest odkrycie, jak wieloma różnymi charyzmatami i jak wieloma darami swego Ducha, Ojciec napełnia swój Kościół. Nie trzeba tego postrzegać jako powód zamieszania, trudności. Są one wszystkie darami, jakimi Bóg obdarza wspólnotę chrześcijańską, aby mogła harmonijnie się rozwijać w wierze i Jego miłości.  Jako jedno ciało – ciało Chrystusa.

Tak więc, w obliczu tej wielorakości darów nasze serce powinno się otwierać na radość i powinniśmy myśleć: „Jakże to wspaniałe! Tyle różnych darów, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i to wszyscy jednakowo miłowani”. Biada więc, gdyby te dary stały się powodem zawiści i podziałów! Jak przypomina apostoł Paweł w swym pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12, wszystkie charyzmaty są ważne w oczach Boga a jednocześnie żaden nie jest nie do zastąpienia. Oznacza to, że we wspólnocie chrześcijańskiej potrzebujemy jeden drugiego, a każdy otrzymany dar realizuje się w pełni, kiedy dzielimy się nim z braćmi, dla dobra wszystkich. To właśnie jest Kościół! dodał papież Franciszek.

Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział:

– Serdecznie pozdrawiam wszystkich polskich pielgrzymów, a szczególnie członków wspólnoty „Betlejem” z Jaworzna. Na początku tego miesiąca poświęconego rozważaniu życia Maryi i jej Syna w tajemnicach Różańca zapraszam was wszystkich do modlitwy w intencjach Kościoła, zwłaszcza w intencjach synodu biskupów poświęconego rodzinie. Módlcie się także za mnie. Matka Najświętsza niech was strzeże i wyprasza łaski Pana. Niech Bóg wam błogosławi – zwrócił się do Polaków papież Franciszek.

TV Trwam News/RIRM

 

drukuj