fot. PAP/EPA

Papieskie intencje na grudzień

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to: „Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę”.

Sytuacja dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy nieraz powracała w wypowiedziach Papieży. Franciszek mówił o niej przed modlitwą maryjną Regina Caeli 5 maja. We Włoszech obchodzi się wtedy dzień uwrażliwiania na problem przemocy wobec dzieci.
„Daje mi to okazję, by zwrócić myśl ku tym wszystkim, którzy ucierpieli i cierpią z powodu nadużyć – mówił Ojciec Święty.

Chciałbym ich zapewnić, że są obecni w mojej modlitwie. Chciałbym także z mocą stwierdzić, że wszyscy wyraźnie i odważnie powinniśmy się zaangażować, aby każda ludzka osoba, szczególnie dzieci, które stanowią grupę najbardziej bezbronną, była zawsze broniona i otoczona troską – zwrócił uwagę papież Franciszek.

Papież poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W grudniu mamy się modlić, aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela”. Na audiencji ogólnej 20 grudnia 2006 r. Benedykt XVI postawił pytanie: „Czy ludzkość naszych czasów czeka jeszcze na Zbawiciela?”.

„Odnosi się wrażenie, że w przypadku wielu ludzi Bóg jest poza sferą zainteresowań – mówił Benedykt XVI.

Pozornie Go nie potrzebują; żyją tak, jakby nie istniał, a nawet gorzej, jakby był «przeszkodą», którą należy usunąć, aby zrealizować samych siebie. Również niektórzy z wierzących – jesteśmy tego pewni – ulegają pociągającym iluzjom i dają się zwieść prowadzącym na manowce doktrynom, które wskazują rzekomo najkrótszą drogę do osiągnięcia szczęścia. A przecież mimo swoich sprzeczności, problemów i dramatów, a może właśnie ze względu na nie ludzkość poszukuje dziś drogi odnowy, zbawienia, szuka kogoś, kto zbawi i oczekuje, niekiedy nieświadomie, na przyjście Zbawiciela, który odnawia świat i nasze życie, na przyjście Chrystusa, jedynego prawdziwego Odkupiciela człowieka, całego człowieka – powiedział Benedykt XVI.

Zadaniem nas chrześcijan jest szerzyć poprzez świadectwo życia prawdę Bożego Narodzenia, którą Chrystus przynosi każdemu człowiekowi dobrej woli. Przychodząc na świat w ubogiej szopce, Jezus przynosi wszystkim tę jedyną radość i ten jedyny pokój, które mogą zaspokoić oczekiwanie ludzkiej duszy – dodał Benedykt XVI.

RIRM/Radio Watykańskie

drukuj