Miłość to życie w wierze

„Wiara poprzedza miłość, ale okazuje się autentyczna tylko wtedy, gdy miłość jest jej uwieńczeniem”. Do medytowania nad relacją między wiarą a miłością zachęca w Wielkim Poście papież Benedykt XVI.

Na nierozerwalny związek między wiarą a miłością wskazuje w orędziu wielkopostnym Ojciec Święty. Podkreśla w nim, że wiara jest odpowiedzią na miłość Boga. Przypomina swoją pierwszą encyklikę „Deus Caritas est”, w której pisał, że „chrześcijanin to osoba zdobyta przez miłość Chrystusa, dlatego też przynaglany przez tę miłość – „caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14) ­­– jest otwarty w głęboki i konkretny sposób na miłość bliźniego”.

Całe życie chrześcijańskie jest odpowiadaniem na miłość Boga, bowiem „wiara, która jest świadoma miłości Boga, objawionej w przebitym na krzyżu Sercu Jezusa, ze swej strony pobudza do miłości”.

Nie możemy nigdy rozdzielać czy wręcz przeciwstawiać wiary i miłości – podkreśla Papież. „Z jednej strony bowiem ograniczeniem jest postawa, która kładzie tak silny akcent na pierwszeństwo i decydującą rolę wiary, że nie docenia – i niemal je lekceważy – konkretnych uczynków miłości, sprowadzając ją do ogólnikowego humanitaryzmu. Z drugiej jednak, ograniczeniem jest również utrzymywanie przesadnej wyższości miłości i jej działania, i myślenie, że uczynki zastępują wiarę” – czytamy. Dlatego dla zachowania zdrowego życia duchowego trzeba wystrzegać się zarówno fideizmu, jak i moralizującego aktywizmu.

„Życie chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę spotkania z Bogiem, aby później zejść, niosąc miłość i siłę, które z niego się rodzą, aby służyć naszym braciom i siostrom z taką samą miłością jak Bóg” – wskazuje Benedykt XVI.

Ojciec Święty zwraca też uwagę, że „nie ma bardziej dobroczynnego, a zatem bardziej miłosiernego działania na rzecz bliźniego niż łamanie chleba Słowa Bożego, dzielenie się z nim Dobrą Nowiną Ewangelii, wprowadzanie go w relację z Bogiem”.

Papież zaznacza, że Wielki Post zachęca nas, „abyśmy umacniali wiarę przez uważniejsze i dłuższe słuchanie Słowa Bożego oraz udział w sakramentach, a zarazem, byśmy wzrastali w miłości, w miłości do Boga i do bliźniego, także poprzez konkretne zalecenia postu, pokuty i jałmużny”.

Ten czas przygotowuje nas „do obchodów wydarzenia krzyża i zmartwychwstania, przez które Miłość Boża odkupiła świat i oświeciła historię”. Papieskie orędzie kończy się życzeniami Benedykta XVI do wiernych: „życzę wam wszystkim, abyście przeżywali ten cenny czas, ożywiając wiarę w Jezusa Chrystusa, aby wejść w krąg Jego miłości do Ojca i do każdego brata i siostry, których spotykamy w naszym życiu”.

KEP/RIRM

drukuj