fot. pl.wikipedia.org

Madryt czci swojego patrona św. Izydora

15  maja przypada uroczystość patrona Madrytu – św. Izydora. Zgodnie z tradycją mieszkańcy udają się na tzw. “praderę”, czyli “łąkę”, gdzie uczestniczą we Mszy św., a następnie rozpoczyna się festyn, który trwa do późnych godzin. W tym roku z powodu pandemii święto przeniosło się na balkony i tarasy domów.

Uroczystej Mszy św. w kolegiacie św. Izydora, w której znajdują się relikwie patrona Madrytu, przewodniczył ks. kard. Carlos Osoro. Towarzyszyli mu biskupi pomocniczy, kilku kapłanów oraz przedstawiciele wiernych. W stolicy wciąż nie można odprawiać Mszy św. z wiernymi z powodu koronawirusa.

W homilii ks. kard. Carlos Osoro wezwał wiernych do odkrycia “kościoła domowego, w którym wszyscy żyją razem”, oraz budowy “miasta i wspólnoty dla wszystkich dzieląc się chlebem i życiem”.

– Pandemia doprowadziła do sytuacji rozczarowania, nie wystarczy technika ani religia na zawołanie. Wyjście z pandemii wymaga zbliżenia się, kochania Boga i bliźniego. Tak stało się w życiu św. Izydora. Pan zbliżył się do niego, aby rozpoznał go we wszystkich pozostałych. Dobro zawsze mają tendencję do komunikowania się i uwrażliwia nas na potrzeby innych – mówił ks. kard. Carlos Osoro.

Z drugiej strony zwrócił uwagę na doświadczenie Kościoła domowego, rodziny, w życiu Izydora.

– W rodzinie św. Izydora znajdujemy słowa, motywację i świadectwa, które dotykają najgłębszego wnętrza człowieka, które sprawiają, że dostrzegamy radykalizm poświęcenia się w miłości. Zobaczyliśmy to w tym czasie. Rodzina i dom to dwie rzeczy, które wzajemnie się potrzebują. Rodzina musi być chroniona na wszystkich płaszczyznach: prawnej, gospodarczej i podatkowej – podkreślił ks. kard. Carlos Osoro.

Na zakończenie ksiądz kardynał przypomniał, że św. Izydor „obiecał uczynić świat miejscem dla wszystkich, w oparciu o swoje doświadczenie jako pracownika”. Dzisiaj „widzimy niestabilność miejsc pracy. Popatrzmy na ludzi, szukajmy sprawiedliwości, chleba, pracy. Wśród nas są ludzie, którzy nie mają miejsca, są odrzucani. Zbudujmy miasto dla wszystkich, społeczność dla wszystkich”.

o. Marek Raczkiewicz CSsR

drukuj