KUL: XXII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Zadania Współczesnej Metafizyki”

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się XXII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”. Wydarzenie przebiegało pod hasłem: „Kim jest człowiek? – współczesne debaty antropologiczne”.

Celem sympozjum było poszukiwanie odpowiedzi na stale powracające pytania dotyczące istoty człowieka i sensu jego życia.

Ta kwestia to jeden z najważniejszych współczesnych problemów – wskazuje filozof ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk.

– Kiedyś z ust św. Jana Pawła II padło takie sformułowanie, że u podstaw różnych systemów politycznych stoi przede wszystkim tzw. błąd antropologiczny, czyli błędne rozumienie człowieka. To dotyczy takich systemów, jak: marksizm, nazizm, a dzisiaj ateistyczny liberalizm. Ciągłe przypominanie, by ukazywać integralną wizję człowieka, jest taką potrzebą chwili i to jest potrzebne dla ludzi wierzących, ludzi Kościoła, ale też kultury – mówi ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk.

W dyskusji podczas sympozjum udział wzięli filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, zajmujący się problematyką antropologiczną.

Wydarzenie zorganizowały katedry metafizyki oraz antropologii filozoficznej i filozofii KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

RIRM

drukuj